เราชนะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เราชนะ by Mind Map: เราชนะ

1. ประชาชน

1.1. คุณสมบัติ

1.1.1. บัตรสวัสดิการเเห่งรัฐ

1.1.1.1. ได้รับเงินอย่างไร

1.1.2. คนละครึ่ง

1.1.2.1. ระยะเวลา

1.1.2.1.1. เช็คสิทธิ

1.1.3. ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดเลย

1.1.3.1. ระยะเวลา

1.1.3.1.1. วิธีการสมัคร

2. ผู้ประกอบการ

2.1. ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

2.1.1. คุณสมบัติ

2.1.1.1. วิธีสมัคร

2.1.1.1.1. คนละครึ่ง

2.1.1.1.2. สมัครใหม่(เราชนะ)

2.2. เข้าร่วมโครงการอยู่เเล้ว

2.2.1. ธงฟ้า

2.2.1.1. เช็คสิทธิ

2.2.1.1.1. วิธีรับเงิน

2.2.2. คนละครึ่ง

2.2.2.1. เช็คสิทธิ

2.2.2.1.1. วิธีรับเงิน