Hoitotieteen historia ja sen kehitys

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hoitotieteen historia ja sen kehitys by Mind Map: Hoitotieteen historia ja sen kehitys

1. Tuottaa tietoa terveydestä ja hoitamisesta päätöksenteon ja näyttöön perustuvan hoitotyön pohjalle

1.1. Tutkimuskohteena toimii ihmisen toiminta terveenä ja sairaana, ihmisen ja ympäristön suhteet, terveys, hoitotyön käytäntö, sekä sen koulutus ja hallinto

2. Erilaiset tutkimusmenetelmät

3. Tehtävänä on määritellä tavoitteita ja ohjata käytäntöä

3.1. Tehtävänä yleisesti on uuden tiedon löytäminen, olemassa olevan tiedon laajentaminen sekä aikaisemman tiedon luotettavuuden vahvistaminen

4. Hoitotyön kehittäjä Florence Nightingale

4.1. Syntyi varakkaaseen ja sivistyneeseen englantilais-perheeseen Italian Firenzessä vuonna 1820

4.1.1. Lapsesta asti hän piti ihmisen hoitamisesta ja viihtyi sairaiden luona, heitä auttaen ja hoitaen

4.2. Hänellä oli kutsumus tehdä sairaanhoitajan työtä

4.2.1. Suoritti vuonna 1851 Saksan Kaiserswerthissä kolme kuukautta kestäneen koulutusjakson

4.3. Hän työskenteli Pariisin lähellä sijaitsevassa sairaalassa sekä Lontoossa sairaalan hoitajien esimiehenä