Các cuộc khởi nghĩa lớn thời kỳ Bắc thuộc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các cuộc khởi nghĩa lớn thời kỳ Bắc thuộc by Mind Map: Các cuộc khởi nghĩa lớn thời kỳ Bắc thuộc

1. Triệu Quang Phục giành độc lập

1.1. Năm diễn ra: 550

1.2. Người lãnh đạo: - Triệu Quang Phục

1.3. Kết quả: - Nghĩa quân Triệu Quang Phục phản công, đánh tan quân xâm lược, chiếm được Long Biên. Cuộc kháng chiến thắng lợi.

2. Khởi nghĩa Bà Triệu

2.1. Năm diễn ra: 248

2.2. Người lãnh đạo: - Triệu Thị Trinh hay Triệu Quốc Trinh, Triệu Ẩu, hay Bà Triệu

2.3. Kết quả: -Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp -Bà Triệu hy sinh trên núi Tùng.

3. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

3.1. Năm diễn ra: 40

3.2. Người lãnh đạo: - Trưng Trắc - Trưng Nhị

3.3. Kết quả: -Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được lực lượng cai trị nhà Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ (tương đương một phần Quảng Tây, Trung Quốc và Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay), mang lại độc lập trong 3 năm cho người Việt tại đây.

4. Khởi nghĩa Lý Bí

4.1. Năm diễn ra: 542

4.2. Người lãnh đạo: -Lý Nam Đế, húy là Lý Bí hoặc Lý Bôn

4.3. Kết quả: - Sau khi đánh bại quân Lương giành được thắng lợi hoàn toàn, năm 544, Lý Bí lên ngôi làm hoàng đến lấy tên là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh đô tại cửa sông Tô Lịch.

5. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

5.1. Năm diễn ra: 722

5.2. Người lãnh đạo: - Mai Hắc Đế (Mai Thúc Loan)

5.3. Kết quả: - Mai Hắc Đế thua trận

6. Khởi nghĩa Phùng Hưng

6.1. Năm diễn ra: 776- 794

6.2. Người lãnh đạo: - Phùng Hưng tự Công Phấn, hiệu Đô Quân

6.3. Kết quả: -Giành quyền làm chủ trong 9 năm nhưng sau đó bị đàn áp.

7. Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ

7.1. Năm diễn ra: 905

7.2. Người lãnh đạo: - Khúc Thừa Dụ

7.3. Kết quả: - Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ đánh chiếm Tống Bình (Hà Nội), giành quyền tự chủ.

8. Cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất

8.1. Năm diễn ra: 930- 931

8.2. Người lãnh đạo: - Dương Đình Nghệ

8.3. Kết quả: - Sau khi đánh giặc, Dương Đình Nghệ tự xưng là tiết độ sứ tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

9. Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai và chiến thắng Bạch Đằng

9.1. Năm diễn ra: 938

9.2. Người lãnh đạo: - Ngô Quyền (Tiền Ngô Vương)

9.3. Kết quả: - Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân giết chết Kiều Công Tiễn và tổ chức đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, đập tan âm mưu xâm lược của nhà Nam Hán.