Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi by Mind Map: Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi

1. PROMJENJIVE VRSTE RIJEČI

1.1. IMENICE

1.1.1. sklonidba, određuje im se rod,broj i padež

1.1.1.1. Jednina/množina

1.1.1.2. muški, ženski, srednji

1.1.2. Nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, lokativ i instrumental

1.2. ZAMJENICE

1.2.1. osobne

1.2.1.1. ja,ti,on,mi,vi,oni

1.2.2. povratne

1.2.2.1. sebe, se

1.2.3. posvojne

1.2.3.1. moj,tvoj,njegov, njezin

1.2.4. povratno-posvojne

1.2.4.1. svoj

1.2.5. pokazne

1.2.5.1. ovaj, taj, onaj, takav

1.2.6. upitne

1.2.6.1. tko, što, koji

1.2.7. neodređene

1.2.7.1. itko, nešto, ičiji, čijigod

1.3. GLAGOLI

1.3.1. konjugacija glagola po licima (ja,ti, on, mi, vi, oni

1.3.2. imperfekt

1.3.2.1. prošlo nesvršeno vrijeme

1.3.3. pluskvamperfekt

1.3.3.1. pretprošlo vrijeme

1.3.4. aorist

1.3.4.1. prošlo vrijeme

1.3.5. prezent

1.3.5.1. sadašnje vrijeme

1.3.6. perfekt

1.3.6.1. prošlo vrijeme

1.3.7. futur I.

1.3.7.1. buduće vrijeme

1.3.8. futur II.

1.3.8.1. predbuduće vrijeme

1.4. PRIDJEVI

1.4.1. opisni

1.4.2. posvojni

1.4.3. pozitiv, superlativ, komparativ

1.5. BROJEVI

1.5.1. glavni brojevi

1.5.1.1. jedan,dva, tri

1.5.2. redni brojevi

1.5.2.1. pišu se s točkom

1.5.2.2. prvi, drugi, treći

2. NEPORMJENJIVE VRSTE RIJEČI

2.1. PRILOZI

2.1.1. vremenski

2.1.1.1. danju

2.1.2. uzročni

2.1.2.1. zašto

2.1.3. mjesni

2.1.3.1. ovdje

2.1.4. količinski

2.1.4.1. toliko

2.1.5. načinski

2.1.5.1. tako

2.2. PRIJEDLOZI

2.2.1. s,sa,u,na,do

2.3. USKLICI

2.3.1. izražava se neki doziv, osjećaj ili zvuk

2.3.1.1. ah, vau, hej, jej, hura

2.4. ČESTICE

2.4.1. zar, da, li

2.5. VEZNICI

2.5.1. sa zarezom ispred

2.5.1.1. a,ali, nego, već, no

2.5.2. bez zareza ispred

2.5.2.1. i, pa, te, ni, niti