LUYỆN THI MOS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LUYỆN THI MOS by Mind Map: LUYỆN THI MOS

1. Chọn ngôn ngữ thi

1.1. Tiếng Anh

1.2. Tiếng Việt

2. Một số phương pháp ôn luyện

2.1. Học theo hệ thống Tab

2.1.1. Chức năng của từng Tab

2.1.2. Trong Tab có những nhóm (Group) nào?

2.1.3. Trong Group có những chức năng nào?

2.1.4. Chức năng đó để làm gì?

2.1.5. Ứng dụng như thế nào trong thực tế?

2.1.6. Làm các bài thực hành để thấy sự khác biệt khi sử dụng từng chức năng?

2.2. Học theo Objective

2.2.1. Link Objective Word:

2.2.2. Link Objective Excel:

2.2.3. Link Objective PowerPoint:

2.2.4. Link Objective Access:

2.2.5. Link Objective Outlook:

2.2.6. Link Objective OneNote:

2.3. Học theo kiểu luyện đề

2.3.1. Làm đi làm lại các bài trong GMetrix ở chế độ Training Mode

2.3.2. Không hiểu đọc phần hướng dẫn

2.3.3. Làm đi làm lại các bài trong GMetrix ở chế độ Testing Mode

3. Các giai đoạn ôn luyện

3.1. Giao đoạn 1: Tìm hiểu kỹ các chức năng từng Module trong bộ Office (40% time)

3.1.1. Chức năng của từng Tab

3.1.2. Trong Tab có những nhóm (Group) nào?

3.1.3. Trong Group có những chức năng nào?

3.1.4. Chức năng đó để làm gì?

3.1.5. Ứng dụng như thế nào trong thực tế?

3.1.6. Làm các bài thực hành để thấy sự khác biệt khi sử dụng từng chức năng?

3.2. Giai đoạn 2: Tìm hiểu các chức năng có thể có trong bài thi MOS dựa vào Objective (20% time)

3.2.1. Link Objective Word:

3.2.2. Link Objective Excel:

3.2.3. Link Objective PowerPoint:

3.2.4. Link Objective Access:

3.2.5. Link Objective Outlook:

3.2.6. Link Objective OneNote:

3.3. Giai đoạn 3: Luyện đề dựa trên phần mềm GMetrix (20% time) – Chọn chế độ Training Mode

3.3.1. Download Gmetrix

3.3.2. Hướng dẫn tải, cài đặt và đăng ký tài khoản Gmetrix:

3.4. Giai đoạn 4: Hệ thống hóa lại toàn bộ câu hỏi trong Training Mode theo từng Tab (10% time)

3.4.1. Làm từng câu hỏi trong bài Test ở chế độ Traning Mode

3.4.2. Ghi lại thao tác thực hiện nhiệm vụ xem ở Tab nào? Group nào? Chức năng nào?

3.5. Giai đoạn 5: Làm bài Test trên GMetrix – Chọn chế độ Testing Mode (10%)

3.5.1. Khi làm bài Test ở chế độ Testing phải đọc lại câu hỏi như đi thi thật, tránh việc làm quen ở chế độ Training sau đó vừa lướt qua đã làm (Vì các bài ở chế độ Training và Testing là giống nhau).

3.5.2. Ghi lại những câu sai và tìm hiểu lại xem tại sao sai? Sai ở đâu? (Do hiểu sai câu hỏi hay do thao tác sai?)

3.5.3. Tổng hợp lại các câu hỏi có thể có trong từng thẻ (Tab)

4. Lưu ý khi đi thi

4.1. Mang giấy tờ tùy thân

4.1.1. Chứng minh thư

4.1.2. Căn cước công dân

4.1.3. Hộ chiếu

4.1.3.1. Bình tĩnh, tự tin, tận dụng hết thời gian

4.2. Đến trước ca thi 15 phút

4.3. Trong phòng thi

4.3.1. Kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và bài thi trên màn hình xem có sai không?

4.3.2. Đọc phần hướng dẫn của phần mềm thi

4.3.3. Bắt đầu làm bài thi

4.3.4. Tập trung vào bài thi của mình, không để ý xung quanh

4.3.5. Còn thời gian kiểm tra lại bài, không nên vội vàng nộp bài ra về

5. Tài liệu tham khảo

5.1. Cuốn Study Guide