Загрози інформаційної безпеки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Загрози інформаційної безпеки by Mind Map: Загрози інформаційної безпеки

1. За розташуванням джерела загроз:

1.1. Внутрішні (джерела загроз розташовуються всередині системи);

1.2. Зовнішні (джерела загроз знаходяться поза системою).

2. За аспектом інформаційної безпеки, на який спрямовані загрози

2.1. Загрози конфіденційності (неправомірний доступ до інформації).

2.2. Загрози цілісності (неправомірна зміна даних).

2.3. Загрози доступності (здійснення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють доступ до ресурсів інформаційної системи).

3. За розмірами завданого збитку

3.1. Загальні (завдавання збитку об'єкту безпеки в цілому, заподіяння значної шкоди);

3.2. Локальні (заподіяння шкоди окремими частинами об'єкта безпеки);

3.3. Приватні (заподіяння шкоди окремим властивостям елементів об'єкта безпеки).

4. За ступенем впливу на інформаційну систему

4.1. Пасивні (структура і зміст системи не змінюються);

4.2. Активні (структура і зміст системи піддається

5. За природою виникнення:

5.1. Природні (об'єктивні) — викликані впливом на інформаційне середовище об'єктивних фізичних процесів або стихійних природних явищ, що не залежать від волі людини;

5.2. Штучні (суб'єктивні) — викликані впливом на інформаційну сферу людини. Серед штучних загроз у свою чергу виділяють

5.3. Ненавмисні (випадкові) погрози, помилки програмного забезпечення, персоналу, збої в роботі систем, відмови обчислювальної та комунікаційної техніки;

5.4. Навмисні (умисні) загрози — неправомірний доступ до інформації, розробка спеціального програмного забезпечення, використовуваного для здійснення неправомірного доступу, розробка та поширення вірусних програм і т. д.

6. Класифікація джерел загроз інформаційної безпеки

6.1. Всі джерела загроз інформаційної безпеки можна поділити на три основні групи:

6.1.1. Обумовлені діями суб'єкта (антропогенні джерела) — суб'єкти, дії яких можуть призвести до порушення безпеки інформації, дані дії можуть бути кваліфіковані як навмисні або випадкові злочини. Джерела, дії яких можуть призвести до порушення безпеки інформації можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Ці джерела можна спрогнозувати, і прийняти адекватні заходи.

6.1.2. Обумовлені технічними засобами (техногенні джерела) — ці джерела загроз менш прогнозовані, безпосередньо залежать від властивостей техніки і тому вимагають особливої уваги. Дані джерела загроз інформаційній безпеці, також можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми.

6.1.3. Стихійні джерела — дана група об'єднує обставини, що становлять непереборну силу (стихійні лиха або інші обставини, які неможливо передбачити або запобігти чи можливо передбачити, але неможливо запобігти), такі обставини, які носять об'єктивний і абсолютний характер, поширюється на всіх.