Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Emocije by Mind Map: Emocije

1. Šta su emocije?

1.1. Emocije su karakteristicno uzbudjeno stanje organizma izazvano situacijom ili stimulasom koje je osobi važno

2. Gdje se ispoljavaju emocije?

2.1. Na fiziološkom planu(fiziološke promjene,unutrašnje reakcije)

2.2. Na subjektivnom planu(emocionalni doživljaj)

2.3. Na ponašajnom planu(emocionalno ponašanje)

3. Vrste emocija:

3.1. Prema intenzitetu:

3.1.1. 1.Afektivni ton(emocionalni ton)

3.1.2. 2.Afekat(impulsivno ponašanje, kratkotrajno i jak osjećaj)

3.1.3. 3.Raspoloženje(puno emocija, dugotrajno)

3.1.4. 4.Sentimentalna

3.2. Prema složenosti:

3.2.1. 2.Složene:

3.2.1.1. Pozitivne:

3.2.1.1.1. Ljubav❤️

3.2.1.1.2. Pažnja☺️

3.2.1.1.3. Simpatija😍

3.2.1.1.4. Briga🤱🏻

3.2.1.1.5. Nježnost🧚🏻‍♀️

3.2.1.2. Negativne:

3.2.1.2.1. Mržnja😵

3.2.1.2.2. Ljubomora 😒

3.2.1.2.3. Zavist🙄

3.2.1.2.4. Antipatija🥴

3.2.2. 1. Osnovne

3.2.2.1. Strah😰

3.2.2.2. Sreća😁

3.2.2.3. Ljutnja😡

3.2.2.4. Tuga🥺

3.2.2.5. Gadjenje🤢