การใช้ Paint เบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การใช้ Paint เบื้องต้น by Mind Map: การใช้ Paint เบื้องต้น

1. 1.ใช้วาดรูปเป็นการสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยใช้เครื่องมือต่างๆในโปรแกรม

2. ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Paint

2.1. 1.คลิกที่ปุ่ม Start เลือก All Program

2.2. 2. เลือก Windows Accessories เลือก Paint

2.3. 3. คลิกที่ปุ่ม Close ทางด้านขวามืออยู่บนสุด

2.4. 4คลิกที่เมนู File ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือบนสุด แล้วคลิก เลือกรายการ Exit.

3. ประโยชน์ของโปรแกรม Paint

3.1. สามารถนeรูปภาพที่บันทึกมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นๆได