ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Ділова комунікація та її види. Специфіка проведення ділових комунікацій різн...

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Ділова комунікація та її види. Специфіка проведення ділових комунікацій різних видів by Mind Map: ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Ділова комунікація та її види. Специфіка проведення ділових комунікацій різних видів

1. УМІННЯ

1.1. застосовувати ефективні стратегії і тактики ділового спілкування на основі етичних принципів та моральних норм

1.2. застосовувати вербальні та невербальні засоби ділового спілкування

1.3. враховувати психологічні та соціокультурні типи співрозмовника задля створення умов позитивного ділового спілкування

1.4. реалізовувати набутий комунікативний досвід як ефективний засіб формування управлінської культури

1.5. обговорювати ділові проблеми, беручи участь у колективних формах комунікативної взаємодії

1.6. організовувати та проводити індивідуальні та колективні форми обговорення ділових проблем

1.7. володіти аудиторією при проведенні публічних виступів

1.8. ставити себе на місце співрозмовника

2. НАВИЧКИ

2.1. орієнтування в людях та ситуації

2.2. планування та проведення індивідуальних і колективних ділових комунікацій

2.3. спілкування в умовах конфліктної взаємодії

2.4. ідентифікування пихологічного типу співрозмовника за вербальними і невербальними засобами, які він застосовує при комунікації

2.5. ведення ділової комунікації з різними типами співрозмовників

2.6. організації та проведення публічного виступу

2.7. слухати, чути, переконувати співрозмовника, не ображаючи його

3. ЗНАННЯ

3.1. основ міжособистісної взаємодії у діловому спілкуванні

3.2. методів і технологій проведення службового діалогу в умовах конфліктної взаємоді

3.3. специфіки комунікативної діяльності менеджера

3.4. типів співрозмовників, особливостей проведення комунікативної взаємодії з ними

3.5. етапів організації та проведення ділової комунікації різних видів

3.6. Форм колективного обговорення ділових проблем

3.7. специфіки публічного виступу

4. КОНСУЛЬТАЦІЇ

4.1. форум

4.2. індивідуальні консультації

5. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

5.1. Тестування для самоконтролю

5.2. Самокорекція знань, умінь, навичок

5.3. Підсумкове модульне тестування

6. ЛЕКЦІЙНІ

6.1. Монологічні та діалогічні види ділової комунікації

6.1.1. монолог

6.1.1.1. промова

6.1.1.1.1. привітальна

6.1.1.1.2. рекламна (торгова)

6.1.1.1.3. Інформаційна

6.1.1.2. доповідь

6.1.2. діалог

6.1.2.1. розмова

6.1.2.2. бесіда

6.1.2.3. нарада

6.1.2.4. переговори

6.1.2.5. інтерв'ю

6.1.2.6. дискусія

6.2. Основи міжособистісної взаємодії у діловому спілкуванні

6.2.1. професійна етика

6.2.2. рівні взаєморозуміння

6.2.3. комунікативні бар'єри

6.2.4. моделі спілкування

6.2.4.1. запобіглива

6.2.4.2. звинувачувальна

6.2.4.3. розважлива

6.2.4.4. віддалена

6.2.4.5. врівноважена

6.2.5. стилі спілкування

6.2.5.1. авторитарний

6.2.5.2. ліберальний

6.2.5.3. демократичний

6.2.6. стратегія та тактика спілкування

6.2.7. засоби спілкування

6.2.7.1. вербальні

6.2.7.2. невербальні

6.3. Типи співрозмовників, особливості проведення службового діалогу з ними

6.3.1. емоційний тип

6.3.2. аналітичний тип

6.3.3. відчуваючий тип

6.3.4. інтуїтивний тип

6.4. Методи і технології проведення ділової комунікації в умовах конфліктної взаємодії

6.4.1. конфлікт

6.4.1.1. за кількістю опонентів

6.4.1.1.1. внутрішньоообистісний

6.4.1.1.2. міжособистісний

6.4.1.1.3. особистісно-груповий

6.4.1.1.4. міжгруповий

6.4.1.2. за цільовою спрямованістю

6.4.1.2.1. конструктивний

6.4.1.2.2. стабілізуючий

6.4.1.2.3. деструктивний

7. ПРАКТИЧНІ

7.1. Етапи організації та проведення ділової комунікації різних видів

7.1.1. підготовка до проведення комунікації

7.1.2. встановлення контакту

7.1.3. орієнтування в ситуації та людях

7.1.4. обговорення проблеми

7.1.5. прийняття рішення

7.1.6. вихід із контакту

7.1.7. аналіз комунікації

7.2. Форми колективного обговорення ділових проблем

7.2.1. нарада

7.2.2. збори

7.2.3. конференція

7.2.4. переговори

7.2.5. дискусія

7.2.6. "мозковий штурм"

7.3. Особливості публічного виступу

7.3.1. аудиторія

7.3.2. промовець (лектор)

7.3.2.1. виступ-експромт

7.3.2.2. виступ на основі тез

7.3.2.3. виступ по цілком написаному тексту

8. САМОСТІЙНІ

8.1. Монологічні та діалогічні види ділової комунікації

8.2. Етапи організації та проведення ділової комунікації різних видів

8.3. Цілі, стратегія, тактика та стилі спілкування

8.4. Типи співрозмовників, особливості проведення службового діалогу з ними

8.5. Вербальні та невербальні засоби мовлення

8.6. Методи і технології проведення ділової комунікації в умовах конфліктної взаємодії

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ

9.1. Написання рекламної промови

9.2. Створення презентації

9.3. Публічний захист промови з презентацією