Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Ділова комунікація та її види. Специфіка проведення ділових комунікацій різних видів by Mind Map: ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Ділова комунікація та її види. Специфіка проведення ділових комунікацій різних видів
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Ділова комунікація та її види. Специфіка проведення ділових комунікацій різних видів

ЛЕКЦІЙНІ

Монологічні та діалогічні види ділової комунікації

Основи міжособистісної взаємодії у діловому спілкуванні

Типи співрозмовників, особливості проведення службового діалогу з ними

Методи і технології проведення ділової комунікації в умовах конфліктної взаємодії

ПРАКТИЧНІ

Етапи організації та проведення ділової комунікації різних видів

Форми колективного обговорення ділових проблем

Особливості публічного виступу

УМІННЯ

застосовувати ефективні стратегії і тактики ділового спілкування на основі етичних принципів та моральних норм

застосовувати вербальні та невербальні засоби ділового спілкування

враховувати психологічні та соціокультурні типи співрозмовника задля створення умов позитивного ділового спілкування

реалізовувати набутий комунікативний досвід як ефективний засіб формування управлінської культури

обговорювати ділові проблеми, беручи участь у колективних формах комунікативної взаємодії

організовувати та проводити індивідуальні та колективні форми обговорення ділових проблем

володіти аудиторією при проведенні публічних виступів

ставити себе на місце співрозмовника

НАВИЧКИ

орієнтування в людях та ситуації

планування та проведення індивідуальних і колективних ділових комунікацій

спілкування в умовах конфліктної взаємодії

ідентифікування пихологічного типу співрозмовника за вербальними і невербальними засобами, які він застосовує при комунікації

ведення ділової комунікації з різними типами співрозмовників

організації та проведення публічного виступу

слухати, чути, переконувати співрозмовника, не ображаючи його

ЗНАННЯ

основ міжособистісної взаємодії у діловому спілкуванні

методів і технологій проведення службового діалогу в умовах конфліктної взаємоді

специфіки комунікативної діяльності менеджера

типів співрозмовників, особливостей проведення комунікативної взаємодії з ними

етапів організації та проведення ділової комунікації різних видів

Форм колективного обговорення ділових проблем

специфіки публічного виступу

САМОСТІЙНІ

Монологічні та діалогічні види ділової комунікації

Етапи організації та проведення ділової комунікації різних видів

Цілі, стратегія, тактика та стилі спілкування

Типи співрозмовників, особливості проведення службового діалогу з ними

Вербальні та невербальні засоби мовлення

Методи і технології проведення ділової комунікації в умовах конфліктної взаємодії

ІНДИВІДУАЛЬНІ

Написання рекламної промови

Створення презентації

Публічний захист промови з презентацією

КОНСУЛЬТАЦІЇ

форум

індивідуальні консультації

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Тестування для самоконтролю

Самокорекція знань, умінь, навичок

Підсумкове модульне тестування