Класицизам у европској књижевности

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Класицизам у европској књижевности by Mind Map: Класицизам у европској књижевности

1. Класицизам се јавља у француској у првој половини 17. века

2. Настао је као реакција на барокну књижевност

3. Главни представници класицизма у књижевности

3.1. Француцка- Корнеј, Молијер, Расин, Ла Фонтен, Ла Бријер

3.2. Немачка- Клопшток, Лесинг, Виланд, Хердер, Гете

3.3. Енглеска- Поуп и Адисон

4. Његову основу чине грчка и римска књижевност.

5. Класицисти су делили све жанрове на "високе" и "ниске"

5.1. Високе

5.1.1. (трегедија, епоха и ода)

5.2. Ниске

5.2.1. (комедија, сатира и епиграм)

6. Класицизам је у књижевност увео и многа правила

6.1. Једно од најпознатијих је правило о три јединства у драми(јединство времена, радње и места) које је у 17. и 18. веку било обавезно.

7. Класицисти су истакли идеал античке и ренесансне уметности

7.1. (хармоничност, симетрију,једноставност...)

8. Антички песници постају врховни узори

8.1. (Хомер, Есхил, Софокле, Хорације, Вергилије)