Ақпараттық әлем

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ақпараттық әлем by Mind Map: Ақпараттық әлем

1. Жаһандану

1.1. Постиндустриалды қоғамның дамуы

1.2. Әлем халықтарының бірігу процесі

1.3. Халықаралық туризмның дамуы

1.4. Ақпараттық жарылыс

2. Технология

2.1. Ақпараттық технолоиялардың дамуы

2.2. Жаңа өндірістік қатынас

2.3. Технологиялық прогресстің жылдамдауы

2.4. Технологиялардың әлем халықтарын біріктіруі

2.5. Қоғамның ақпараттануы

3. Әлеуметтік желілер

3.1. Еңбек бөлінісінің өзгерісі

3.2. Жаңа мамандытардың пайда болуы

3.3. Өндірістік қатынастардың жаңа түрлерінің пайда болуы

3.4. Мәдени институттардың өзгеруі

4. Экономика

4.1. Урбанизация процессі

4.2. Жаһандық қала

4.3. Экономиканың жаһандануы