Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Peli by Mind Map: Peli

1. Orientaatio aiheeseen

1.1. Ohjeistus ja ohjaajan yhteystiedot, muistutus yhteisistä tapaamisista jossa voi saada ohjausta

2. Opintokokonaisuuden teemat

2.1. Teema 1

2.1.1. Oppimistehtävät

2.1.2. Teoria ja oppimismateriaali

2.2. Teema 2

2.2.1. Oppimistehtävät

2.2.2. Teoria ja oppimismateriaali

2.3. Teema 3

2.3.1. Oppimistehtävät

2.3.2. Teoria ja oppimismateriaali

2.4. Teema 4

2.4.1. Oppimistehtävät

2.4.2. Teoria ja oppimismateriaali

2.5. Teema 5

2.5.1. Oppimistehtävät

2.5.2. Teoria ja oppimismateriaali

3. Yhteiset tapaamiskerrat

3.1. 1. yhteinen tapaaminen, käydään läpi peli

3.2. 2. tapaaminen, välitarkistus

3.3. 3. tapaaminen, palautteen anto (oppimistehtävät tulee olla tehtynä)

3.4. Tarvittaessa erillisiä ohjauskertoja

4. Vuorovaikutus toisten oppijoiden kanssa

4.1. Padlet tai muu jossa työstetään yhdessä jotakin tehtävää?

5. Palaute / vertaispalaute

6. Pelin tarina / juoni liittyy tutkinnon osan aiheeseen

6.1. Eri ulottuvuudet / teema? Hahmot?

7. Testaaminen ennen käyttöä?

7.1. Tuntimääräisesti max. 60 tuntia opiskelijan työtä

7.2. testiryhmä: opettaja / opiskelijat

8. Tehtävien palautus monipuolisesti

9. Toteutustapa

9.1. Thinglink

9.2. H5P

9.3. Padlet

9.4. Menti.com = Aloitustapaaminen / välitapaaminen ja päätöstapaaminen

9.5. Teams / Google Classroom (ohjauskeskustelu tai yhteiset tapaamiset)

9.6. Yhteys opiskelijoihin säännöllisesti esim. s-posti ja muistutus että tehtävät tulee tehdä x.x. pvm mennessä