COMPETÈNCIA TIC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
COMPETÈNCIA TIC by Mind Map: COMPETÈNCIA TIC

1. Prensky afirma que els estudiants d'avui pensen i processen la inofrmació de manera fonamentalment diferent als seus predecesors i això ha contribuit a veure més clarament aquesta distància generacional.

2. Creiem que els nostres alumnes JA són COMPETENTS amb els recursos TIC però la majoria d'ells NOMÉS saben utilitzar aquelles tecnologies que NECESSITEN per ACONSEGUIR satisfer les seves NECESSITATS, educatives o lúdiques.

2.1. Aquestes xarxes comunicatives, tals com el Fotolog, el Facebook, el Messenger o el tweeter estan influïnt en els processos cognitius dels adolescents, una realitat que hem d'acceptar i que per tant, és necessari que l'escola entengui aquests nous mètodes de comunicació que utilitzen els adolescent i que intentem adaptar els nostres cúrriculums pedagògics a la seva realitat.

3. Existeix la NECESITAT de PROMOURE la COMPETÈNCIA, per part dels nostres alumnes, del DESENVOLUPAMENT de les HABILITATS TIC.

4. PRINCIPIS EDUCATIUS: 1. Necesitat que els professors siguin competents en l'ús de les TIC. 2. Necesitat de definir un nou significat d'alumne competent. 3. Necesitat d'ensenyar aquestes competències dins del currículum de cada àrea curricular de forma infusionada i integrada. 4. Necesitat de facilitar al alumne l'accès a ajudes educatives efectives per potenciar el desenvolupament d'aquesta competència.

5. COM ENSENYAR AQUESTES COMPETÈNCIES TIC?

5.1. 1. Dissenyar una unitat didàctica en la que els alumnes desenvolupin la coneguda Seqüència Metadològica per l'Educació Estratègica i Andamatge Específic per una Habilitat d'aprenantatge" on l'alumne desenvoluparà una o més d'aquestes habilitats (búsqueda, selecció, registre, anàlisi, representació i comunicació de la informació.

5.2. 2.Proveeir als alumnes d'ajuda educativa pel desenvolupament de les habilitats de representar la informació conceptualment a partir d'una pauta d'autoregulació on l'alumne apren a prendre decicisions sobre quins conceptes he de seleccionar, quines relacions he de fer entre els conceptes trobats i com representar aquesta informació per aconseguir el meu objectiu

6. Bruner explica que el coneixement d'una persona es genera de forma hipertextualment (no és només el que hom té al cap, sinó els llibres que consulta, els amics a qui recorre, etc.) Actualment, més que mai, els nostres estudiants estant demostrant aquest coneixement a partir de la hipertextualització de la xarxa.

7. Boschma explica que la joventut d'ara és la generació Einstein, una nova generació basada en 3 diferències fonamentals: 1. He baixat la importància de l'autoritat com a font de coneixement. 2. Ha nascut una manera diferent d'accedir a la informació 3. L'ordinador ha deixat de ser una màquina per escriure a convertirse en una màquina social.

8. El Dr. Bruce D. Berry diu que existeix la possibilitat que els cerbells dels nostres estudiants hagin canviat físicament com a resultat de la forma en la que han crescut però del que no hi ha dubte és que els seus patrons de pensament han canviat.

9. Nuevo nodo