Lokalna tržnica

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lokalna tržnica by Mind Map: Lokalna tržnica

1. Sodelavci

1.1. Marko Mraz

1.2. Alojz Hudarin

1.3. Islam Mušić

1.4. Jure Zemljič

2. Notes

3. Opis projekta

3.1. Lokalno

3.2. Dostopno vsem, mobilno, splet

3.3. Pristopi

3.3.1. Kmetje

3.3.2. Kupci

4. Razvoj

4.1. Spletna stran

4.1.1. Enostavnost

4.1.2. Preglednost

4.1.3. Povezljivost s socialnimi omrežji

4.2. Mobilna aplikacija

4.2.1. Definirati osnove

4.3. Razvoj

5. Časovni roki

5.1. Anketa (junij 2012)

5.2. Analiza (junij 2012)

5.3. Določitev verzije 1.0 (julij 2012)

5.4. Izdelava prototipa (september 2012)

5.5. Analiza in popravki (september 1.0)

5.6. Verzija 1.0 (september 2012)

6. Tehnlogija

6.1. Kmet

6.1.1. Opis blaga

6.1.2. Sporočilo zaloge

6.1.3. Obdelava naročila

6.1.4. Kakovost

6.2. Spletna stran

6.3. Mobilna aplikacija

7. Delo

7.1. Definirati verzijo 1.0

7.1.1. Kaj zahtevamo od kmeta

7.1.2. Kaj ponujamo kupcu

7.2. Analiza

7.2.1. Kmet

7.2.2. Kupec

7.3. Material

7.3.1. Kmet

7.3.1.1. Izdelki

7.3.1.2. Kmetija

7.4. Javno mnenje in podpora MO Velenje

7.4.1. Predstavitev županu