Икономика за 10 клас

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Икономика за 10 клас by Mind Map: Икономика за 10 клас

1. Видове закони, намиращи приложение в дейността на бизнеса

2. Видове дейности, изпълнявани от стопанските субекти

3. Капитал и капиталова сруктура

4. Инвестиции и инвестиционни проекти

5. Дълготрайни активи и методи на армортизация

6. Краткотрайни активи