Get Started. It's Free
or sign up with your email address
База даних by Mind Map: База даних

1. Створення інформаційної моделі бази даних

2. Система керування базами даних (СКБД) Microsoft Access

2.1. Таблиці

2.1.1. Поле

2.1.1.1. Типи даних

2.1.1.2. Ключове

2.1.2. Запис

2.1.3. Типи зв'язків

2.2. Форми

2.3. Запити

2.3.1. На вибірку даних

2.3.2. З параметром

2.4. Звіти

2.5. Робота з даними

2.5.1. Пошук

2.5.2. Сортування

2.5.3. Фільтрування

3. Моделі даних

3.1. Ієрархічна

3.2. Мережна

3.3. Реляційна

3.4. Об'єктно-реляційна

4. Етапи створення бази даних

4.1. Постановка завдання

4.2. Визначення моделі бази даних

4.3. Створення структури бази даних з використанням СКБД

4.4. Уведення даних

4.5. Тестування бази даних, її корекція