Chiếu dời đô

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chiếu dời đô by Mind Map: Chiếu dời đô

1. Nghệ thuật: Bài chiếu có sức thuyết phục mạnh mẽ với sự lập luận chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa lí và tình.

2. Nội dung: “Chiếu dời đô” phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập, thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh.

3. Lý do dời đô

3.1. Tiền đề lịch sử

3.1.1. Trong lịch sử

3.1.1.1. Nhà Chu 5 lần dời đô

3.1.1.2. Nhà Thương 3 lần dời đô

3.1.2. Nguyên nhân

3.1.2.1. Muốn định đô ở nơi trung tâm

3.1.2.2. Trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân.

3.1.3. Kết quả

3.1.3.1. Vận nước lâu dài

3.1.3.2. Phong tục phồn thịnh

3.2. Thực tế lịch sử nước ta

3.2.1. Thực tế nhà Đinh, Lê:

3.2.1.1. Cứ đóng yên đô thành ở Hoa Lư.

3.2.2. Nguyên nhân

3.2.2.1. Theo ý riêng mình

3.2.2.2. Khinh thường mệnh trời

3.2.2.3. Không noi theo dấu cũ Thương, Chu

3.2.3. Hậu quả

3.2.3.1. Số vận ngắn ngủi

3.2.3.2. Triều đại không được lâu bền

3.3. => Nêu sử sách làm tiền đề, làm chỗ dựa cho lí lẽ.

3.3.1. => Lập luận chặt chẽ, luận cứ thuyết phục, lời văn biền ngẫu cân xứng nhịp nhàng.

4. Quyết định của nhà vua

4.1. Dời đô

4.1.1. => Phù hợp với nguyện vọng của nhân dân

5. Lý do chọn Đại La làm kinh đô mới

5.1. Về lịch sử

5.1.1. Kinh đô cũ của Cao Vương

5.2. Về vị thế địa lí

5.2.1. Vị trí: Ở nơi trung tâm trời đất, đúng ngôi nam bắc đông tây.

5.2.2. Địa thế: rồng cuộn hổ ngồi, nhìn sông dựa núi, rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng.

5.3. Về vị thế chính trị, văn hóa

5.3.1. Đầu mối giao lưu, chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương

5.4. Về tiềm năng

5.4.1. Mảnh đất hưng thịnh, muôn vật phong phú tốt tươi.

5.5. => Nghệ thuật

5.5.1. Lập luận chặt chẽ

5.5.2. Phân tích toàn diện, thấu đáo

5.5.3. Câu văn biền ngẫu cân xứng nhịp nhàng.

6. Tổng kết