Nội dung dạy học Công nghệ ở Tiểu học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nội dung dạy học Công nghệ ở Tiểu học by Mind Map: Nội dung dạy học Công nghệ ở Tiểu học

1. Mục tiêu

1.1. Bước đầu thành hình và phát triển ở học sinh năng lực công nghệ trên các mạch nội dung về công nghệ và đời sống, kỹ thuật

1.2. Kết thúc tiểu học

1.2.1. học sinh sử dụng được một số sản phẩm nghệ thuật ứng dụng trong gia đình đúng cách, an toàn.

1.2.2. thiết kế được sản phẩm kỹ thuật đơn giản

1.2.3. trao đổi được một số đơn giản thông tin về các sản phẩm nghệ thuật trong phạm vi gia đình, nhà trường

2. Yêu cầu cần đạt

2.1. Nhận thức công nghệ

2.1.1. Nhận được sự khác biệt của môi trường tự nhiên và môi trường sống do con người tạo ra.

2.1.2. Nêu quan điểm của công nghệ sản phẩm trong đời sống hàng ngày

2.1.3. Nhận biết sở thích, khả năng của bản thân đối với kỹ thuật hoạt động, đơn giản công nghệ.

2.2. Giao tiếp công nghệ

2.2.1. Nói, vẽ hay viết để mô tả những thiết bị, sản phẩm công nghệ phổ biến trong gia đình

2.2.2. Phác thảo bằng hình vẽ cho người khác hiểu được ý tưởng về thiết kế một đơn vị nghệ thuật sản phẩm

2.3. Sử dụng công nghệ

2.3.1. Sử dụng được một số sản phẩm công nghệ phổ biến trong gia đình

2.3.2. Nhận biết và tránh những tình huống nguy hiểm trong môi trường nghệ thuật ở gia đình

2.3.3. Thực hiện một số công việc thiết kế hoa và cây cảnh trong gia đình

2.4. Đánh giá công nghệ

2.4.1. Đưa ra được lí do hay không thích một sản phẩm nghệ thuật

2.4.2. Bước đầu so sánh và nhận được về chức năng của sản phẩm

2.5. Thiết kế kĩ thuật

2.5.1. Nhận thức được: muốn tạo ra công nghệ sản xuất thì phải thiết kế

2.5.2. Nêu được công việc chính khi thiết kế

2.5.3. Nêu ý tưởng và làm được một số đơn giản đồ từ những thông tin vật liệu theo gợi ý, hướng dẫn

3. Nội dung

3.1. Lớp 3

3.1.1. Công nghệ và đời sống

3.1.1.1. Phân biệt được đối tượng tự nhiên và sản phẩm công nghệ

3.1.1.2. Biết cách sử dụng an toàn một số sản phẩm công nghệ: đèn học, quạt điện, tivi

3.1.1.3. Nêu được tác dụng và mô tả được các bộ phận chính của một số sản phẩm công nghệ: đèn học, quạt điện, máy thu thanh, máy thu hình

3.1.1.4. Nhận biết và phòng tránh được một số tình huống không an toàn (Ví dụ: các tình huống liên quan đến điện, nhiệt, khói, khí ga, các đồ vật sắc, nhọn,…) cho người từ môi trường công nghệ trong gia đình

3.1.2. Thủ công kĩ thuật

3.1.2.1. Làm đồ dùng học tập

3.1.2.2. Làm biển báo giao thông

3.1.2.3. Làm đồ chơi

3.2. Lớp 4

3.2.1. Công nghệ và đời sống

3.2.1.1. Nêu được lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống

3.2.1.2. Nhận biết được một số loại hoa và cây cảnh phổ biến

3.2.1.3. Trình bày được đặc điểm của một số loại chậu trồng hoa và cây cảnh

3.2.1.4. Tóm tắt được nội dung các bước gieo hạt, trồng cây con trong chậu

3.2.1.5. Mô tả được các công việc chủ yếu để chăm sóc một số loại hoa và cây cảnh phổ biến

3.2.1.6. Sử dụng được một số dụng cụ trồng hoa, cây cảnh đơn giản

3.2.1.7. Trồng và chăm sóc được một số loại hoa và cây cảnh trong chậu

3.2.2. Thủ công kĩ thuật

3.2.2.1. Lắp ghép mô hình kĩ thuật

3.2.2.1.1. Kể tên, nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật

3.2.2.1.2. Lựa chọn và sử dụng được một số dụng cụ và chi tiết để lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật đơn giản

3.2.2.2. Làm đồ chơi dân gian

3.2.2.2.1. Nhận biết và sử dụng được một số đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi

3.2.2.2.2. Làm được đồ chơi dân gian phù hợp với lứa tuổi theo hướng dẫn

3.2.2.2.3. Tính toán chi phí cho một đồ chơi dân gian tự làm

3.3. Lớp 5

3.3.1. Công nghệ và đời sống

3.3.1.1. Trình bày được vai trò của sản phẩm công nghệ trong đời sống

3.3.1.2. Nhận biết được những mặt trái khi sử dụng công nghệ

3.3.1.3. Nêu được vai trò của sáng chế trong đời sống và sự phát triển của công nghệ

3.3.1.4. Tìm hiểu thiết kế

3.3.1.5. Sử dụng điện thoại

3.3.1.6. Sử dụng tủ lạnh

3.3.2. Thủ công kĩ thuật

3.3.2.1. Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin

3.3.2.2. Lắp ráp mô hình máy phát điện gió

3.3.2.3. Lắp ráp mô hình điện mặt trời