Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Overemner by Mind Map: Overemner

1. Kredsløb

1.1. Økonomisk (Skat osv.)

2. Vendepunkter

3. Globalisering og livsvilkår

4. Forandring og konsekvenser

4.1. Corona

4.2. Generationers udvikling

4.3. overvågning

4.4. Udvikling af livet