ІНФОРМАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІНФОРМАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ by Mind Map: ІНФОРМАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. це сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі

2. ІНФОРМАЦІЯ - це абстрактне судження, що має різні значення залежно від контенту.

2.1. первинна

2.2. вторинна

3. Класифікація за ознаками

3.1. спосіб зображення:

3.1.1. - відео

3.1.2. - аудіо

3.1.3. - графічна

3.2. обробка

3.2.1. - обробленна

3.2.2. - не обробленна

3.3. спосіб представлення

3.3.1. - директивна

3.3.2. - звітна

3.3.3. - розпорядча

3.4. вид надходження

3.4.1. - зовнішня

3.4.2. - внутрішня

3.5. змінність

3.5.1. - змінна (динамічна)

3.5.2. - незмінна (статична)

3.5.3. - умовно зміння (постійна)

4. Розроблення інформаційного забезпечення — одна з найважливіших складових розроблення інформаційної системи, яка повинна забезпечити:

4.1. єдність і зберігання інформації, необхідної для розв’язання задач;

4.2. єдність інформаційних масивів для всіх задач інформаційних систем;

4.3. однократність уведення інформації та її багатоцільове використання;

4.4. різні методи доступу до даних;

4.5. низьку вартість витрат на зберігання та використання даних, а також на внесення змін.

5. Складається з таких частин:

5.1. методичні матеріали

5.2. інструктивні матерали

5.3. система класифікації та кодування;

5.4. інформаційна база.