ХУТАГТЫН ДӨРВӨН ҮНЭН

first test

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ХУТАГТЫН ДӨРВӨН ҮНЭН by Mind Map: ХУТАГТЫН ДӨРВӨН ҮНЭН

1. ЗОВЛОН ҮНЭН

1.1. ЗОВЛОНТ

1.2. ХООСОН ЧАНАР

1.3. МӨНХ БУС

1.4. БИ ҮГҮЙ ЧАНАР

2. МӨР ҮНЭН

2.1. МӨР

2.2. ЯЗГУУР

2.3. БҮТЭЭЛ

2.4. МАГАД ГАРАГЧ

3. ХОРИХУЙ ҮНЭН

3.1. ХОРИХУЙ БАЙДАЛТ

3.2. АМИРЛАНГУЙ БАЙДАЛ

3.3. ГАЙХАМШИГТ БОЛОХ

3.4. МАГАД ГАРАХУЙ БАЙДАЛТ

4. ЗОВЛОНГИЙН ШАЛТГААН ҮНЭН

4.1. ҮНДЭС БОЛОХ

4.2. БҮХИЙГ ГАРГАГЧ

4.3. МАШИД ТӨРҮҮЛЭГЧ

4.4. ШАЛТА БОЛОХ