Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny by Mind Map: wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

BIBLIOGRAFIA

Bezrobocie

Definicja bezrobocia i jego rodzaje

Historia bezrobocia w Polsce i jego przyczyny

Charakterystyka bezrobocia w Polsce

Rodzinna i jej funkcje

Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze

Pojęcie socjalizacji i wychowania w rodzinie

Funkcje rodziny

Wpływ bezrobocia na sytuację rodziną

WSTĘP

ZAKOŃCZENIE

Metodologia badań ilościowych

Cele i problemy badawcze

Metody badan ilościowych

Metoda ankiety

Dobór i charakterystyka osób badanych

Analiza przeprowadzonych badań

Charakterystyka osób bezrobotnych i ich rodzin

Problemy emocjonalne członków rodziny i osoby bezrobotnej.

Sposoby pomocy rodzinom, w których występuje bezrobocie