MỤC TIÊU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MỤC TIÊU by Mind Map: MỤC TIÊU

1. Kiểm soát bản thân việc đi ngủ sớm trước 23h, không được thức khuya nữa

2. Kiểm soát bản thân

3. Nhận thức bản thân

3.1. Điều chỉnh những suy nghĩ, xem xét hành động của mình sao cho đúng đắn, phù hợp

4. Tự tạo động lực

4.1. Sẽ thưởng cho bản thân 1 chiếc túi mới nếu học kỳ sau đậu Toeic 700

5. Đồng cảm xã hội

5.1. Quan tân đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình