Nội dung kỹ năng tự học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nội dung kỹ năng tự học by Mind Map: Nội dung kỹ năng tự học

1. S (Điểm mạnh)

1.1. Có tính sáng tạo, có nền tảng kiến thức chắc từ những năm cấp 3

1.2. Tận dụng khả năng ăn nói, tính hoạt bát, quen biết nhiều tiền bối, bạn bè để nhờ sự trợ giúp từ họ

1.3. Thường xuyên xem trước bài giảng môn học để kiến thức học chủ động hơn

2. W (Điểm yếu)

2.1. Chưa thực sự dành nhiều thời gian cho việc tự học, ham chơi

2.2. Dễ bị phân tâm, sao nhãng khi học ở những nơi không gian không yên tĩnh

2.3. Lên kế hoạch, thời gian biểu sắp xếp chưa hợp lý, logic

3. Mục tiêu thời gian

3.1. kế hoạch 21 ngày, và sau đó áp dụng cho những môn học, công việc về sau

3.2. Vừa học, vừa chơi, không nên quá gò bó, căng thẳng. Tạo thời gian giải lao hợp lí

4. Môn Mô hình toán kinh tế (C1)

4.1. Áp dụng ngay cho môn học đang học hiện tại trong học kỳ này (WHY?)

4.2. Cần học tốt, hiểu và giải được các bài toán trên lớp và về nhà (WHAT?)

4.3. Mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi 3 tiếng (WHEN?)

4.4. Khi gặp khó khăn sẽ nhờ sự trợ giúp của bạn bè, anh chị tiền bối (WHO?)

4.5. Tìm kiếm tài liệu ở trên mạng, giáo trình ở thư viện của trường và sẽ ghi chép ra sổ riêng hoặc tạo file trên máy tính (HOW?)

5. Đánh giá kết quả

5.1. Học, hiểu và giải được các bài toán cơ bản

5.1.1. Chăm chỉ nghe giảng

5.1.2. Không ngại việc hỏi lại giảng viên chỗ nào chưa hiểu

5.1.3. Áp dụng theo kế hoạch tự học đề ra

5.2. Chưa giải được các bài toán nâng cao, tổng hợp

5.2.1. Chưa liên kết được toàn bộ kiến thức môn học để giải tổng hợp

5.2.2. Không tìm thấy bài tương tự để học theo cách giải

6. O (Cơ hội)

6.1. Tham gia nhiều các buổi gặp gỡ, lớp học, hội thảo để trao dồi, nâng cao thêm nhiều kiến thức

6.2. Có sẵn trang thiết bị điện tử, internet,... dễ dàng tìm kiếm, tra cứu thông tin

6.3. Được tham gia vào 1 team giỏi khiến bản thân có động lực cố gắng theo

7. T (Thách thức)

7.1. Thông tin, kiến thức trên mạng tuy nhiều, đa dạng nhưng đi kèm với việc khó chọn lọc, tổng hợp

7.2. Nếu làm sai, giải ra kết quả nhưng kết quả đó sai thì khó biết

7.3. Học nhiều môn trong 1 kỳ nên việc học đều, học tốt mỗi môn là việc rất khó