Растения

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Растения by Mind Map: Растения

1. Според стъблото

1.1. Дървета

1.1.1. Липа

1.1.2. Кестен

1.1.3. ...............

1.1.4. ................

1.1.5. ...................

1.2. Храсти

1.2.1. ..................

1.2.2. Къпина

1.3. Тревисти растения

1.3.1. ..................

1.3.2. Люцерна

1.3.3. Здравец

2. Според мястото, на което растат

2.1. Диворастящи

2.1.1. Бял равнец

2.1.2. ...................

2.1.3. ...................

2.2. Градински

2.2.1. Домат

2.2.2. .................

2.2.3. Тиквичка

2.3. Селскостопански

2.3.1. Ечемик

2.3.2. ..................

2.3.3. Царевица

2.4. Стайни

2.4.1. Мушкато

2.4.2. ..................

2.4.3. ..................

3. Според формата на листата

3.1. Широколистни

3.1.1. ..............

3.1.2. Бряст

3.1.3. Бук

3.2. Иглолистни

3.2.1. Бор

3.2.2. ............

3.2.3. Кедър