Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kap. 2 by Mind Map: Kap. 2

1. Hvordan er et atom opbygget

1.1. Protoner, neutroner og elektroner

2. Ioner

2.1. Har enten færre eller flere elektroner, end de har protoner

3. De tre vigtigste mineraler

3.1. C-vitamin, D-vitamin og B-vitamin

4. De vigtigste atomer og ioner i mennesket

4.1. Oxygen, kulstof, hydrogen og nitrogen

5. Mineraler

5.1. Forskellige grundstoffer, vi får igennem kosten (ikke-energi-givende næringstoffer)