Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hałas by Mind Map: Hałas

1. Dźwięk

1.1. decybele

1.1.1. skala

1.1.2. próg słyszalności

1.1.3. próg bólu

1.2. częstotliwość

1.2.1. niskie częstotliwości

1.2.2. wysokie częstotliwości

1.3. fale dźwiękowe

1.3.1. długie

1.3.2. krótkie

2. Wpływ na człowieka

2.1. dyskomfort

2.2. ból

2.3. trwałe uszkodzenie słuchu

3. Źródła

3.1. struny głosowe

3.2. głośnik

3.3. środki transportu

3.3.1. samoloty

3.3.2. pociągi kolejowe

3.3.3. samochody

3.3.4. statki

3.4. zjawiska atmosferyczne

3.4.1. wyładowania atmosferyczne

3.4.2. wichury

3.4.3. zamiecie

3.5. instrumenty muzyczne

3.5.1. skrzypce

3.5.2. gitara

3.5.3. saksofon

3.6. wiatraki

4. Metody ochrony

4.1. banery akustyczne

4.2. materiały budowlane

4.3. nauszniki wygłuszające

5. Zanieczyszczenie hałasem

5.1. hałas wywołany ruchem drogowym

5.2. utrata naturalnie istotniej wartości jaką jest cisza

6. Destrukcja

6.1. pękanie

6.2. rozrywanie

6.3. wibracje

6.4. wstrząsy

7. Ochrona środowiska

7.1. ograniczenia występowania hałasu

7.1.1. przepisy prawne

7.1.2. rozporządzenia

7.1.3. obowiązujące normy

7.2. naturalna istota ciszy

7.2.1. zachowanie ciszy w lasach

7.2.2. obszary rezerwatów objęte ochroną