Praktikeksamen d. 12. marts 2021

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Praktikeksamen d. 12. marts 2021 by Mind Map: Praktikeksamen d. 12. marts 2021

1. Praktikkens rammer

1.1. • Funder-Kragelund Skole • 2 × 7. klasse • Tysk • Brødrene Grimms eventyr

2. Problemformulering

2.1. Hvordan understøtter man gennem didaktik og klasseledelse elevernes deltagelse i den virtuelle tyskundervisning?

3. Konklusion

3.1. • Kendskab til elevernes forudsætninger • Imødekommenhed over for elevernes egne bestræbelser • Tilpasning af rammer for undervisningen • Relationskompetence i et online undervisningsmiljø

4. Artefakter

4.1. • Udgangspunkt i 2 forskellige opgaver o Første opgave: Forskellige didaktiske greb → forskellige resultater o Anden opgave: Samme didaktiske greb → forskellige resultater • Diskussionsoplæg: Hvordan kan dette være? o Klasseledelse o Relationskompetence