IVS projekt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IVS projekt by Mind Map: IVS projekt

1. Matematická knihovna

1.1. funkce

1.1.1. základní mat. operace (+-/*)

1.1.2. sqrt(x,n)

1.1.3. x^n

1.1.4. x!

1.1.5. sin x

1.2. testování

1.2.1. základní mat. operace (+-/*)

1.2.2. sqrt(x,n)

1.2.3. x^n

1.2.4. x!

1.2.5. sin x

1.3. hlavičky s dokumentací

1.3.1. základní mat. operace (+-/*)

1.3.2. sqrt(x,n)

1.3.3. x^n

1.3.4. x!

1.3.5. sin x

1.4. implementace

1.4.1. základní mat. operace (+-/*)

1.4.2. sqrt(x,n)

1.4.3. x^n

1.4.4. x!

1.4.5. sin x

2. Organizace

2.1. volba

2.1.1. jazyka

2.1.2. zálohovacího nástroje

2.1.2.1. hosting

2.1.2.2. systém

2.2. terminy

2.3. přidělení úkolů

2.4. komunikační kanály

2.5. vytvoření sdíleného repositáře

3. User interface

3.1. vzhled

3.1.1. přátelský

3.1.2. jednoduchý

3.2. parts

3.2.1. inputs

3.2.2. tlačítka

3.2.3. nápověda

3.2.4. text

3.3. get assets

3.3.1. ikony

3.3.2. fonty

4. Profilling

5. Integrace

5.1. makefile

5.2. zpracování dokumentace