TOVADAHO2021

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TOVADAHO2021 by Mind Map: TOVADAHO2021

1. Đội ngũ

1.1. CORE TEAM

1.1.1. Nội dung

1.1.1.1. Nội dung các session

1.1.1.1.1. Open Space (2 phiên)

1.1.1.1.2. Nội dung của khách mời (3 khách mời)

1.1.1.2. Hồ sơ dự án

1.1.1.3. Quản lý nhân sự

1.1.2. Truyền thông

1.1.2.1. Xây Dựng Truyền thông các đợt

1.1.2.1.1. come back

1.1.2.1.2. Tài trợ

1.1.2.1.3. Hỗ trợ vấn đề thi cử

1.1.2.1.4. Ngày diễn ra sự kiện

1.1.2.2. Thông tin các ngành nghề

1.1.2.3. Seeding vào các hội nhóm

1.1.2.3.1. Nghệ An

1.1.2.3.2. Hà Tĩnh

1.1.2.4. Ngày hội

1.1.3. Đối ngoại

1.1.3.1. Tài trợ

1.1.3.1.1. Hồ sơ Tài trợ

1.1.3.1.2. Dự Trù Kinh Phí

1.1.3.1.3. Contact NTT tiềm năng

1.1.3.1.4. Địa điểm tổ chức

1.1.3.2. Tài chính

1.1.3.2.1. quản lý tài chính

1.1.3.3. Crow funding

1.1.4. Sự kiện

1.1.4.1. Quản lý CTV

1.1.4.2. Quản lý scout

1.1.4.2.1. Tìm kiếm

1.1.4.2.2. Quản Lý

1.1.4.3. Lên concept cho sk

1.1.4.3.1. Ý Tưởng

1.2. CTV

1.2.1. Truyền Thông

1.2.2. Đối Ngoại

1.2.3. Sự kiện

2. Chương trình

2.1. SESSION 1: OPEN SPACE 1

2.1.1. Kinh tế - kinh doanh

2.1.2. Báo chí - truyền thông - dịch vụ

2.1.3. Ngôn ngữ

2.1.4. Kỹ thuật - công nghệ

2.1.5. Xây dựng - Giao thông

2.1.6. Công an - bộ đội

2.1.7. Nông - Lâm - Ngư

2.1.8. Nhóm ngành năng khiếu

2.2. SESSION 2: SHARING

2.2.1. Xu hướng việc làm, dự báo thị trường lao động

2.2.2. Hướng nghiệp cho học sinh THPT

2.2.3. Trường Công - Tư - Quốc tế

2.3. SESSION 3: OPEN SPACE 2

2.3.1. Các vấn đề đại học

2.3.2. OP có thể được mở theo nhu cầu của NTT

2.3.3. VD: ăn ở đại học, gap year,....

2.3.3.1. Braintorm

3. Timeline sự kiện

3.1. 15/3/2021 - 30/4/2021

3.1.1. Chung

3.1.1.1. Tuyển thành viên

3.1.1.2. Lên idea chương trình

3.1.2. Nội dung

3.1.2.1. Tìm kiếm trưởng ban

3.1.2.2. Lên Plan cho team

3.1.2.3. Lên nội dung

3.1.2.3.1. Chương trình

3.1.2.3.2. Diễn giả

3.1.2.3.3. Từng booth

3.1.2.4. Lên các nội quy

3.1.2.4.1. Cho BTC

3.1.2.4.2. Cho CTV

3.1.2.4.3. Cho Scout

3.1.2.5. Làm các form theo yêu cầu

3.1.3. Truyền thông

3.1.3.1. Plan Truyền thông

3.1.3.2. Chạy TT

3.1.3.2.1. Brainstorm những nội dung cần chia sẻ

3.1.3.3. Training về Design và cách viết content

3.1.4. Đối ngoại

3.1.4.1. Lên plan

3.1.4.2. Nhà TT tiềm năng + contact

3.1.4.3. Dự trù kinh phí

3.1.4.4. Hồ sơ tài trợ

3.1.4.5. Traning

3.1.5. Sự kiện

3.1.5.1. Plan tổ chức sk

3.1.5.1.1. Lên concept cho Sk

3.1.5.1.2. Concept các booth

3.1.5.2. Plan tuyển scout

3.1.5.2.1. Lập Gr cho Scout

3.1.5.3. Tuyển Scout

3.1.5.4. plan tuyển ctv

3.2. 1/5/2021 - 6/7/2021

3.2.1. Chung

3.2.1.1. Đóng góp idea

3.2.1.2. Seeding, share bài

3.2.2. Nội dung

3.2.2.1. Quản lý các ban còn lại, đảm bảo mọi thứ chạy như kế hoạch

3.2.2.2. Liên lạc diễn giả

3.2.2.3. Làm các đơn, form cần thiết

3.2.3. Truyền thông

3.2.3.1. Chạy TT

3.2.3.2. Seeding vào các hội nhóm

3.2.3.3. Tìm hiểu các ngành nghề để lên content

3.2.4. Đối ngoại

3.2.4.1. Liên hệ NTT

3.2.4.2. Thống kê tài chính

3.2.4.3. Take care NTT

3.2.5. Sự kiện

3.2.5.1. Tiếp tục tìm kiếm scout

3.2.5.1.1. Lập group fb

3.2.5.1.2. Làm form câu hỏi trả lời thắc mắc cho hs (Nội dung giúp) => post vào Gr cho scout trả lời

3.2.5.2. Sự kiện

3.2.5.2.1. Khảo sát địa điểm

3.2.5.2.2. Lên danh sách đồ dùng, giá cả => gửi đối ngoại

3.2.5.2.3. Lên công việc các sự kiện

3.2.5.2.4. Chuẩn bị các công trước và trong sự kiện

3.3. 7/7/2021

3.3.1. Nội dung

3.3.1.1. Đảm bảo ctr theo như plan

3.3.1.2. Làm form, mã qr cho người tham gia

3.3.2. Truyền thông

3.3.2.1. các bài TT trước sk

3.3.2.2. Các thiết bị quay chụp, live stream

3.3.3. Đối ngoại

3.3.3.1. Take care ntt

3.3.4. Sự kiện

3.3.4.1. Take care Scout

3.3.4.2. Đảm bảo sk diễn ra đúng plan

3.4. sau 7/7/2021

3.4.1. Nội dung

3.4.1.1. Tổng kết lại nội dung

3.4.1.2. Tổng kết quy trình

3.4.1.3. Tổng kết tài liệu

3.4.2. Truyền thông

3.4.2.1. Ảnh sk

3.4.2.2. video

3.4.2.3. truyền thông sau sk

3.4.3. Đối ngoại

3.4.3.1. cảm ơn NTT

3.4.4. Sự kiện

3.4.4.1. Tổng kết tài chính

3.4.4.2. Tổng kết hậu sk

3.4.4.3. Quà gửi cho Các thành viên, ctv

4. Về TOVA

4.1. Nydo Viẹtnam