Vai trò giới ở Châu Á

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vai trò giới ở Châu Á by Mind Map: Vai trò giới ở Châu Á

1. Bắt nguồn từ ảnh hưởng Nho giáo

1.1. Tư tưởng Nam nữ khác biệt

1.2. Mang tính quy định

1.3. Chế độ Nam quyền trong gia đình

2. Hàn Quốc

2.1. Nam giới nắm vai trò chính trong xã hội

2.2. Phụ nữ bị phụ thuộc vào xã hội

2.3. Thành kiến về giới : Bổn phận lớn nhất của phụ nữ là sinh ra con trai

3. Trung Quốc

3.1. Nam

3.1.1. Được học tập

3.1.2. Vui chơi trong và ngoài nhà

3.2. Nữ

3.2.1. Bị giam cầm trong nhà

3.2.2. Được dạy bảo về hành vi và nhiệm vụ của người phụ nữ

3.2.2.1. chăm lo gia đình con cái

3.2.2.2. Nữ công gia chánh

4. Việt Nam

4.1. Nữ giới bị kiểm soát chặt chẽ và ít quyền tự do hơn nam giới

4.2. Quy tắc trong các gia đình truyền thống : chỉ Nam giới mới được học hành và đi làm

5. Nhật Bản

5.1. Tối đa hóa sự đóng góp của nam giới trong công việc và xã hội

5.2. sự tận tâm của phụ nữ ở nhà

5.3. Các chàng trai trẻ

5.3.1. nuông chiều

5.3.2. Không bị kiểm soát

5.4. các cô gái trẻ

5.4.1. bị phân biệt đối xử trong gia đình

5.4.2. được dạy những giá trị của người phụ nữ Nhật