การจัดการกับเมนูอาหาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดการกับเมนูอาหาร by Mind Map: การจัดการกับเมนูอาหาร

1. ข้อ 1 เมนูอาหารเลือกใช้วัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก โดยเฉพาะวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ

2. ข้อ 2 ไม่ใช้วัตถุดิบที่มีบรรจุภัณฑ์ หรือมีบรรจุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ มีเมนูอาหารจำพวกมังสวิรัติ และอาหารผักในสัดส่วนที่มากกว่าและใช้วัตถุดิบชนิด Free GMO

3. ข้อ3 โดยดูจากฉลากอาหารใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ข้อ4 มีที่เก็บน้ำฝน หรือ น้ำใช้แล้ว เพื่อนำน้ำมาใช้ใหม่ได้ตามเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ แต่ละจุดในร้าน

5. ข้อ5 ติดตั้งก๊อกน้ำแบบจ่ายน้ำน้อยในห้องครัวและห้องน้ำ หรือ ในห้องน้ำติดตั้งก๊อกน้ำที่มีเซนเซอร์ควบคุมการจ่ายน้ำเฉพาะเมื่อต้องการ ใช้เครื่องทำน้ำแข็ง

6. ข้อ6 เครื่องล้างจาน เครื่องซักผ้า ที่มีคุณภาพ ที่ออกแบบเน้นการควบคุมการใช้น้ำ เลือกใช้สุขภัณฑ์ ในห้องน้ำ ที่มีการออกตามหลักการประหยัดน้ำ ลดปริมาณขยะ

7. ข้อ7 นำเศษอาหารที่เหลือไปทำปุ๋ยหมักใช้ปลูกต้นไม่ ถ้าไม่ได้ปลูกเอง ก็นำไปบริจาคให้กับชุมชน

8. ข้อ8 จัดปริมาณสต๊อกอาหาร รอบสต๊อกที่พอดี กับรอบการขาย เพื่อลดปริมาณอาหารเหลือเป็นขยะ ลด

9. ข้อ9 การใช้กระดาษ กับการจองร้าน การออกบิล และอื่นๆ ใช้เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ และ App POS ร้านอาหาร ช่วยเสริม

10. ข้อ10 ถ้ามีการปรับปรุงหรือตกแต่งร้านใหม่ เลือกใช้วัสดุเดิมที่มีอยู่เดิม หากใช้ไม่ได้ให้นำวัสดุเดิมไปบริจาค จะไม่นำไปทิ้งเป็นขยะ

11. ข้อ11 ใช้ผ้าจริงสำหรับเช็ดมือ แทนการใช้กระดาษเช็ดมือ เคร่งครัดในการ Recycle หรือ การนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

12. 12ตรวจดูว่ามีวัสดุอะไรบ้างใช้แล้ว สามารถนำมาปรับหรือดัดแปลง ให้กลับมาใช้ใหม่ได้