แตกต่างไม่แตกต่าง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แตกต่างไม่แตกต่าง by Mind Map: แตกต่างไม่แตกต่าง

1. ตัวฉันเองชื่อ จารีย์ พลเสน

1.1. สถานท่องเที่ยวที่ชอบ

1.1.1. วัด

1.2. เพลงที่ชอบ

1.2.1. มันดีกว่าที่คิด

1.3. งานอดิเรก

1.3.1. รดน้ำต้นไม้

1.3.2. ปลูกต้นไม้และผักสวนครัว

1.3.3. ดูยูทูป

1.4. อาหารที่ชอบ

1.4.1. แกงเลียงฟักทอง

1.4.2. น้ำพริกกะปิกับไข่เจียว

1.5. จุดเด่นของฉัน

1.5.1. เขียนหนังสือสวย

1.6. จุดที่ฉันควรปรับปรุง

1.6.1. การเพิ่มเสียงการพูด

1.6.2. การสะกดคำในการเขียนภาษาไทย

2. เพื่อนของฉันชื่อเมธพร โสมภีร์

2.1. จุดเด่น

2.1.1. ขยัน

2.1.2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2.2. จุดที่ควรปรับปรุง

2.2.1. ควรมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้

2.3. งานอดิเรก

2.3.1. เล่นไอจี

2.3.2. ถ่ายรูป

2.4. สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ

2.4.1. คาเฟ่

2.5. อาหารที่ชอบ

2.5.1. ส้มตำ

2.6. เพลงที่ชอบ

2.6.1. Heartbreak anniversary

3. เพื่อนของฉันชื่อ อรวรรณ มังคุด

3.1. จุดเด่น

3.1.1. มีความกล้าแสดงออก

3.2. จุดที่ควรปรับปรุง

3.2.1. อารมณ์และความขี้เกียจ

3.3. งานอดิเรก

3.3.1. ออกกำลังกาย

3.3.2. ฟังเฟลง

3.4. สถานท่องเที่ยวที่ชอบ

3.4.1. วัดต่างๆ

3.5. อาหารที่ชอบ

3.5.1. ส้มตำ

3.5.2. ยำ

3.6. เพลงที่ชอบ

3.6.1. พักผ่อนเพื่อกลับมาต่อสู้

4. เพื่อนของฉันชื่อณัฏฐ์จิรา มีทรัพย์

4.1. จุดเด่น

4.1.1. เสียงดัง

4.2. จุดที่ควรปรับปรุง

4.2.1. ความขี้เกียจ

4.3. งานอดิเรก

4.3.1. เล่นเกม

4.4. สถานที่ท่องเที่ยว

4.4.1. ภูเขา

4.5. อาหารที่ชอบ

4.5.1. แกงเขียวหวาน

4.6. เพลงที่ชอบ

4.6.1. Love yourself

5. เพื่อนของฉันชื่อเบญจวรรณ อินทิวงษ์

5.1. จุดเด่น

5.1.1. พูดจาฉะฉาน

5.2. จุดที่ควรปรับปรุง

5.2.1. คิดก่อนพูด

5.2.2. ใจร้อน

5.3. งานอดิเรก

5.3.1. ดูหนังฟังเพลง

5.4. สถานที่ท่องเที่ยวชอบ

5.4.1. ทะเล

5.5. อาหารที่ชอบ

5.5.1. บะหมี่หมูแดง

5.6. เพลงที่ชอบ

5.6.1. ไร้ฟั่ง

6. เพื่อนของฉันชื่อศตนันท์ โกสันเทียะ

6.1. จุดเด่น

6.1.1. อารมณ์ร้อน

6.1.2. ยิ้มยากพูดมากถ้าสนิท

6.1.3. พูดไม่เพราะ

6.2. จุดที่ควรปรับปรุง

6.2.1. อารมณ์

6.2.2. คำพูด

6.3. งานอดิเรก

6.3.1. ดูยูทูป

6.3.2. Tiktok

6.3.3. Facebook

6.4. สถานที่ท่องเที่ยว

6.4.1. น้ำตก

6.5. อาหารที่ชอบ

6.5.1. ส้มตำ

6.5.2. ชาบู

6.5.3. หมูกระทะ

6.5.4. ต้มยำกุ้ง

6.6. เพลงที่ชอบ

6.6.1. ไม่มีที่ชอบตายตัว ฟังได้ทุกเพลง