แตกต่างไม่แตกต่าง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แตกต่างไม่แตกต่าง by Mind Map: แตกต่างไม่แตกต่าง

1. ตัวฉันเองชื่อ นางสาวพิชญาดา พนมวงศ์ เลขที่ 47

1.1. จุดเด่นของฉัน: มีความนอบน้อมถ่อมตน

1.2. จุดที่ควรปรับปรุงของฉัน: ความไม่กล้าแสดงออก

1.3. งานอดิเรกที่ชอบ: ดูหนัง

1.4. อาหารที่ชอบ: ก๋วยเตี๋ยว

1.5. สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ: ทะเล

1.6. เพลงที่ชอบ: ผิงไฟ

2. เพื่อนของฉันชื่อ นางสาวพรพรรณ นิยมทอง เลขที่ 40

2.1. เพื่อนฉันมีจุดเด่น: มีความรอบคอบ

2.2. งานอดิเรกที่เพื่อนชอบ: ดูหนัง

2.3. อาหารที่เพื่อนฉันชอบ: ข้าวมันไก่

2.4. สถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนฉันชอบ: ภูเขา

2.5. เพลงที่เพื่อนชอบ: ลมหนาว

2.6. สิ่งที่เพื่อนฉันอยากปรับปรุงตนเอง: ไม่กล้าแสดงออก

3. เพื่อนของฉันชื่อ นางสาวธันย์ชนก ประคองทรัพย์ เลขที่ 21

3.1. เพื่อนฉันมีจุดเด่น: เป็นคนนิ่งๆไม่เถียง

3.2. งานอดิเรกของเพื่อนฉัน: ดูหนัง ฟังเพลง

3.3. อาหารที่เพื่อนฉันชอบ: ของหวานทุกชนิด

3.4. สถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนฉันชอบ: ทะเล ภูเขา

3.5. เพลงที่เพื่อนฉันชอบ: R&B และ hiphop

3.6. สิ่งที่เพื่อนฉันอยากปรับปรุงตนเอง: ความมั่นใจและการแสดงออก

4. เพื่อนของฉันชื่อ นางสาวมาริสา มีประเสริฐ เลขที่ 55

4.1. เพื่อนฉันมีจุดเด่น: สวย

4.2. งานอดิเรกของเพื่อนฉัน: ถ่ายรูป

4.3. อาหารที่เพื่อนฉันชอบ: ส้มตำ

4.4. สถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนชอบ: ร้านบัณฑิต

4.5. เพลงที่เพื่อนฉันชอบ: หมอลำ

4.6. สิ่งที่เพื่อนฉันอยากปรับปรุงตนเอง: ลดความสวย

5. เพื่อนของฉันชื่อ นางสาวพัชราภา สังข์สุวรรณ เลขที่ 46

5.1. เพื่อนฉันมีจุดเด่น: ชอบช่วยเหลือเพื่อน

5.2. งานอดิเรกของเพื่อนฉัน: วาดรูป ดูการ์ตูน

5.3. อาหารที่เพื่อนฉันชอบ: ปลาสามรส

5.4. สถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนฉันชอบ: เที่ยวตามวัดต่างๆ

5.5. เพลงที่เพื่อนฉันชอบ: Be with you

5.6. สิ่งที่เพื่อนฉันอยากปรับปรุงตนเอง: ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก

6. เพื่อนของฉันชื่อ นางสาวรุ้งตะวัน เทพผดุง

6.1. เพื่อนฉันมีจุดเด่น: ใจดี ขี้สงสาร

6.2. งานอดิเรกของเพื่อนฉัน: เล่นเกม

6.3. อาหารที่เพื่อนฉันชอบ: แกงเทโพ

6.4. สถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนฉันชอบ: ห้างสรรพสินค้า

6.5. เพลงที่เพื่อนฉันชอบ: Rock hiphop

6.6. สิ่งที่เพื่อนฉันอยากปรับปรุงตนเอง: ความกล้าแสดงออก