DEFINIR TASCA

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DEFINIR TASCA by Mind Map: DEFINIR TASCA

1. 3.Què creiem que aprendrem de...?(Enriqueixen la tasca)

2. 1.Motivar

2.1. Ganxo

2.1.1. Preguntes dels alumnes

2.1.2. Demanda externa(empresa associació....

2.1.3. Activitats dels professors

2.1.3.1. Notícia d'un diari

2.1.3.2. Videos curts

2.1.3.3. Enigmes i endevinalles

2.1.3.4. Role Playing

3. 4.Què hem de fer?

4. 2.Què en sabem de...?

4.1. Dibuix

4.2. Mapa mental

4.3. Escrit

4.4. pluja d'idees a la pissarra

5. 5.Estarà ben fet si...

5.1. New node