อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ by Mind Map: อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ

1. อินเทอร์เน็ต

1.1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต

1.2. โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต

1.3. การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

1.4. การติดต่อสื่อสารบนนอิเทอร์เน็ต

2. เวิลด์ไวด์เว็บ

2.1. คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเวิลด์ไวด์เว็บ

2.2. การค้นหาผ่านเว็บ

2.3. เทคโนโลยีเว็บ