МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ by Mind Map: МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

1. Ерудит

1.1. всебічно обізнаний, освіченй з широкого кола знань, з багатьох галузей науки, культури, теорії, практики.

2. Інноватор

2.1. здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

3. Фантазер

3.1. виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують їй здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності, що можуть змінювати життя людини.

4. Лідер

4.1. авторитетнний, той кому надають право приймати найвідповідальніші рішення, що стосуються інтересів усієї групи.

5. Особистість

5.1. цілісна усебічно розвинена, здатна до критичного мислення.

6. Дослідник

6.1. веде дослідження, займається вивченням, спостереженням, аналізом чого-небудь, сприяє отриманню нових знань.

7. Комунікатор

7.1. впливає на партнерів по спілкуванню адресно й доцільно, підбираючи дії, слова, інтонації і формулювання, для того щоб одержати потрібну реакцію або відповідь.

8. Патріот

8.1. з активною позицією, діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини.