Medicus - databáze

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Medicus - databáze by Mind Map: Medicus - databáze

1. Automatické vytvoření zálohy

1.1. Zašifrování zálohy certifikátem

1.1.1. Uložení na Cloud

1.1.1.1. Uložení informací o záloze do dohledového centra

2. Dohledové centrum

2.1. Kontroly a alarmy k neúspěšným zálohám

2.1.1. Dispečer řeší neúspěšné zálohy