ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ by Mind Map: ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

1. Змістовний модуль 2 Сучасні уявлення про психологію релігії та релігійну віру

1.1. Психологія релігії в контексті психоаналізу

1.2. Основні напрямки сучасної (позаконфесійної) психології релігії

1.3. Психологія релігійної віри

2. Змістовний модуль 1 Вступ до психології релігії

2.1. Психологія релігії як наукова дисципліна

2.2. Становлення психології релігії

3. Змістовний модуль 3 Психологія релігійної особистості

3.1. Релігійна особистість

3.2. Психологія культової релігійної залежності

4. Модульний контроль