Street Äldre mån

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Street Äldre mån by Mind Map: Street Äldre mån

1. Mina egna

1.1. HH: Bli mer vig

1.2. FH: Lära mig gå ner i spagat

1.3. DW: Bli mer vig

1.4. MG: Lära mig Breaking

1.5. SN: Lära mig gå ner i spagat och split

1.6. EJ: Lära mig gå ner i spagat på båda benen

1.7. BF: Stretcha mera

2. Gruppens

2.1. Stilar:

2.1.1. Show & Jazz

2.1.2. Breaking

2.1.3. Comtemporary

2.1.4. HipHop

2.1.5. K-pop

2.2. Låtförslag:

2.2.1. Fira jul med Sean Banan

2.2.2. Runaway - Aurora