Modele zaburzeń

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modele zaburzeń by Mind Map: Modele zaburzeń

1. Model poznawczy

1.1. występuje

1.1.1. Nawykowe błędne oskarżanie siebie za niefortunne wypadki

1.1.2. Tendencja do negatywnego myślenia bez wystarczających podstaw

1.1.3. Złe postrzeganie sytuacji społecznych

2. Modele systemowe

2.1. Rodzice mogą wywierać wpływ

2.1.1. przez klimat w rodzinie

2.1.2. selektywne nagradzanie określonych rodzajów zachowań

2.1.3. służąc jako modele

2.1.4. przez swoje zachowanie

3. Model podatność - stres

3.1. dzieci

3.1.1. stresory

3.1.1.1. szkoła

3.1.1.2. konflikty

3.1.1.3. przemoc w rodzinie

3.1.1.4. wypadki

3.1.1.5. zbyt duża ilość obowiązków

3.1.1.6. utrata bliskich

3.1.1.7. zbyt duża ilość aktywności

4. Model poznawczo - behawioralny

5. Model psychodynamiczny

5.1. Ego nie radzi sobie z rozwiązywaniem konfliktów

5.1.1. psychopatologia

5.2. Z konfliktów id, ego, superego wynikają

5.2.1. myśli

5.2.2. postawy

5.2.3. zachowania

6. Model behawioralny

6.1. ważne są

6.1.1. obserwowalne zachowania jednostki

6.1.2. czynniki środowiskowe

6.2. rodzaje uczenia się

6.2.1. warunkowanie klasyczne

6.2.2. warunkowanie sprawcze

6.2.3. uczenie się przez obserwacje

6.2.4. uczenie się [rzez obserwację innych osób

6.3. zachowania

6.3.1. rezultat wyuczenia

7. Modele biologiczne

7.1. zaburzenia psychiczne

7.1.1. czynniki

7.1.1.1. predyspozycje genetyczne,

7.1.1.2. zaburzenia równowagi biochemicznej

7.1.1.3. zakażenia, choroby

7.1.1.4. uszkodzenia mózgu

7.2. mózg

7.2.1. patologie

7.2.1.1. budowa

7.2.1.2. przesył informacji

7.3. genetyka

8. Zastosowanie wiedzy w gabinecie logopedycznym

8.1. Znając czynniki, które mogą powodować zachowanie dziecka będę wiedziała jak do niego podejść, jak poprowadzić zajęcia.

8.2. Poszerzyłam wiedzę na temat zaburzeń u dzieci, dzięki czemu przy dalszej nauce lepiej zrozumiem strukturę zaburzeń co przyda nam się przy pracy z dziećmi posiadającymi je.

8.3. Znając metody nauki będę wstanie dobrać odpowiednie do dziecka.

9. Zmiana trendów