Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DUYGU by Mind Map: DUYGU

1. Paul Eckman 'evrensel duygular'

1.1. Mutluluk, üzüntü, korku, iğrenme, öfke, şaşkınlık

1.2. Charles Darwin bu evrensel duyguların ifade etme ve anlama gelen doğuştan geldiğinde bahsediyor.

2. Duyguları stabil tutabilmek için anda kalma

2.1. Anda kalmak için 5 duyu organını kullanma

2.1.1. Görme, işitme, koklama, tat alma, dokunma

3. Duygusal zeka :, hissedilen duyguları anlatabilme, duyguları bilişsel durumlarla ilişkilendirebilme, anlamlandırabilme ve farklı gruplar üzerinde yarattığı etkiyi görebilme şeklinde sıralayabileceğimiz bir takım duygusal yeteneklerdir

3.1. Bilinçli farkındalık, şimdiki anın deneyimlerine karşı tepkisel olmayan bir duyguları, düşünceleri ve bedensel duyumları ve bununla birlikte görme, işitme ve koklama gibi dışsal uyarıcılar içine alan bir farkındalık biçimidir

3.1.1. Bilinçli farkındalığın sistemli sekilde psikoterapide kullanılması bu Alanda öncü Olan Jon Kabat-Zinn'in 1980'li yillarda Geleneksel Budist meditasyon pratikleri ile batının birikimli Psikoloji anlayışını Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı Olarak adlandırdığı Ayrı Bir bilinçli farkındalık programında bütünleştirmesi ile Başlamıştır

3.1.1.1. Bilinçli farkındalık odaklı terapilerin araştırma sonrası, stres, psikolojik sıkıntı, depresyon ve kaygı semptomlarını önemli ölçüde azalttığı bununla birlikte yaşam kalitesi / iyi oluşu önemli ölçüde artırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

3.1.1.1.1. Peki bu terapilerde ne var?

3.2. duygusal zeka iş yaşamını önemli ölçüde etkiliyor.

3.2.1. Duygusal zekanın artması stresli azaltıyor.

3.2.1.1. En stresli işler; Madenci, asker, polis, sağlık çalışanı, öğretmen, bankacı, muhasebeci ...

3.2.1.1.1. Kendi kendine sorununu çözen, olumlu yaklaşan meslek öğretmenlik.

4. duyguları yönetme, yaşamlarını önemli ölçüde etkileyen düşük benlik saygısı, kaygı, depresyon, öfke, üzüntü, panik, stres gibi olumsuz duygularla birlikte mutluluk, sevgi, haz, sabır vb. başarılı ve başa çıkılması gereken duyguları etkili bir şekilde nasıl yöneteceklerini öğrenmekte yardımcı olmaktadır

5. Demokrasinin gelişmesi ve iş yaşamına giriş düzeyinin yükselmesi ile duygu kavramının algılanışı da değişmiş, iş yaşamında artırmada etkili bir unsur olarak ön plana çıkmaya başladı

6. Genel olarak ve kalma ve bilinçli bilinçli farkındalıkla (duyguları tanıma, kabullenme, inceleyerek) stres düzeyini azaltıp verimimizi arttırmamız, yaşam koşullarımızı iyileştirmemiz, sağlıklı bireylerin iyi oluşlarının yükseltilmesini sağlar.

7. RENKLER

7.1. Kahverengi: Toprak ana ve ağaçların rengi kahverengi, yeşil gibi yaşamın yeşermesini değil, olgunluğu temsil eden yatıştırıcı bir renktir. Ayağı yere basan, keçum bir davranışa yönelticidir ve ciddiyet öğrenmeleri.

7.2. TABA; Kahverenginin kişinin sarı da içeren hali düşünecek olursak, kahverenginin olgunluk ve ciddiyetinin içerisine biraz daha neşe katılarak yumuşatılmış hali olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekçi, yönlendirici, ısrar ettirici, yönlendirlık, evcillik ve aile çekirdeğinin ideal güvenliğini temsil eder.

7.3. YEŞİL: Genel olarak yeşil ağaçların yapraklarının, çimenlerin serinletici ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Sessizlik, verimlilik, hayat, büyüme, doğa, bilgelik ve inancı çağrıştırır. Onun renkte olduğu gibi yeşilin de farklı türler ve tonları farklı duygular uyandırabilir. Yeşil kendine saygı, adalet ve güveni temsil edebilirken, abartılması megaloman, otoriter ama küstah, alaycı bir ifade yayabilir.

7.4. Mavi: hoşnutluk, iyi niyet, merhamet, açık sözlülük, dürüstlük, esneklik, yumuşak başlılık, anlaşma, uzlaşma, işbirliği ve huzuru çağrıştırır. Heyecan giderici ve sakinleştirici etkisi vardır. Gevşemenin sevildiği ortamlarda mavi yansımalar bulunmalıdır. Mavi ışık, uyku getirici ağrı giderici ve kasılmayı önleyicidir. Mavi, ister çok koyu, ister açık olsun, içinde özgürlük ve uyum taşıyan bir renktir. Koyu mavi olan lacivert renk, ciddi olabilir ve kapsamlı düşüneye sevk eden bir renktir. Çok solgun mavilerin bolca bulunduğu pasiflik ve tembellik hissi unutulmamalıdır.

7.5. Beyaz: bütün renkleri içinde barındırdığından birliğin ve sağlığın sembolü olmuştur. Bir açıklık ve şeffaflık idealini yansıtır.

7.6. Sarı: Enerjili, hareketli, parlak ve neşeli renk olan sarı, zenginlik, bolluk, şeref ve sadakati hatırlatır. Sarı entelektüel olma, yöneticilik, hırs ve özgürlüktür. Canlı sarı, kişiyi aktif yapar, solgun sarıysa, dinlendirir ve gevşetir. Renk terapistlerine göre bu renk, tüm renkler arasında genel kas sinirlerinin dişli arttıran tek renktir. Ağırkanlıları canlandıracak ve sinirleri uyaracaktır. Sarı, anlamayı keskinleştirmek ve akıl işlevlerini arttırır. Ayrıca sarının açık tonları, alanları genişleterek büyütür. Zihin uyarıcı etkisi olan ve iletişim kurmayı kolaylaştıran bu aşırıya kaçılması halinde vandalizm, kıskançlık

8. Duygularını net bir şekilde algılayan kişi duygusal durumundaki değişiklikleri algılayabilir ve bundan faydalanabilir böylece duyguların oluşturduğu sonuçlarla başa çıkma ve bunları kontrol etmek için yeterli bilgiye sahip olacaktır. İyi algılayabilen bir birey ruh hali değişikliklerinden faydalanabilmekte, duygularını anlayabilmekte ve sadece bu anlayışla duygularla başa çıkmak ve kontrol etmek için gerekli olan bilgiye sahip olabilmektedir.