Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kordian by Mind Map: Kordian

1. Bohaterowie

1.1. Kordian

1.1.1. W I akcie jest to młody 15-letni chłopiec, cierpiący na “chorobę wieku”. Kordian odczuwa apatię, nudę, niechęć do życia które według niego jest bezsensowne i pozbawione celu. Przeżywa także nieszczęśliwą miłość do Laury, kobiety starszej od niego, która lekceważy jego uczucie. W akcie II Kordian to wędrowiec, zdobywa życiowe doświadczenie.Kordian traci złudzenia, dojrzewa. Formuje się polski patriota, który będzie walczył o wolność ojczyzny.

1.2. Grzegorz

1.2.1. Stary, oddany sługa, jest przerażony stanem Kord, próbuje wzbudzić w nim uczucia patriotyczne, kocha Kordiana jak syna.

1.3. Doktor

1.3.1. Odwiedza Kordiana w szpitalu dla obłąkanych, jego zachowanie wskazuje, że to Szatan. Udowadnia Kordianowi bezsensowność jego poświęcenia. Bohater mówi o Doktorze: “Przyszedłeś tu zabijać duszy mojej duszę”, jego wizyta odbiera mu ostatnią nadzieję i poczucie wartości jego działalności patriotycznej.

1.4. Książę Konstanty

1.4.1. W rzeczywistości był żonaty z Polką, Joanną Grudzińską. Dumny ze swoich związków z polskością, był organizatorem doskonałej armii Królestwa Kongresowego. Słowacki przedstawia go jako postać skomplikowaną psychologicznie - jest tyranem, mordercą, człowiekiem niezrównoważonym psychicznie. Jednocześnie Konstanty to pasjonat i wielki entuzjasta odwagi i sprawności polskiego wojska.

2. Czas i miejsce akcji

2.1. Akcja utworu rozgrywa się początkowo w noc sylwestrową 1799 roku, ale akt II sytuowany jest w roku 1828. Miejscem akcji jest między innymi Londyn, Dover, willa włoska, Rzym, Mont Blanc oraz Warszawa.

3. Geneza

3.1. Kordian został napisany przez Juliusza Słowackiego w roku 1833, w czasie pobytu poety w Genewie, w pensjonacie pani Pattey.Uważa się go za próbę rozrachunku Słowackiego z moralnymi i politycznymi problemami Polaków po 1830 r.

4. Gatunek

4.1. Kordian to dramat romantyczny. Ma następujące cechy charakterystyczne dla tego gatunku:

4.1.1. problematyka narodowa

4.1.2. zerwanie z klasyczną zasadą trójjedności

4.1.3. otwarta kompozycja utworu

4.1.4. zerwanie z łańcuchem przyczynowo - skutkowym

4.1.5. fragmentaryczność akcji

4.1.6. wprowadzenie na scenę postaci „nie z tego świata”

4.1.7. kreacja głównego bohatera