24 d'octubre de 2017: Accident mortal en trull.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
24 d'octubre de 2017: Accident mortal en trull. by Mind Map: 24 d'octubre de 2017: Accident mortal en trull.

1. Procediments preventius

1.1. Mesura prèvia atmosfera interior

1.1.1. No hi ha constància

1.2. Mesura permanent atmosfera interior

1.2.1. No hi ha constància

1.3. Ventilació aire forçada amb ventilador eficaç

1.3.1. No resulta eficaç donat el succès i l'axfixia del treballador.

1.4. Ventilació assistida des d'exterior (autònoma)

1.4.1. No ús màscara amb ventilació aire fresc.

1.5. Metodologia d'accés

1.5.1. L'escala manual no ofereix garanties suficients per extracció i a més limita i dificulta una extracció

1.6. Evacuació eficaç

1.6.1. NO. No hi ha constància de pla de contingència per evacuació de persona de l'interior del trull o espai confinat

2. Accions

2.1. accedeixen a continuació de netejar altre trull

2.2. Instal·lació escala manual

2.2.1. mitja que dificulta més accés i especialment possible evacuació

2.3. Turbina amb boca orientada a boca d'accés com a ventilació de l'espai tancat.

2.3.1. sembla no ser eficaç donat que hi ha asfixia

2.4. Accés a interior i trobar-se mal

2.4.1. la relació accés i respirar aire interior i trobar-se mal sembla ser causa-efecte directa.

2.4.1.1. Autopsia bàsica per determinar.

2.5. Demana auxili

2.5.1. consciència alguna cosa va mal i necessita ajuda exterior

2.6. Intent evacuació autònoma per l'escala

2.6.1. Pròxim a la boca cau a l'interior

2.6.2. Contacte físic amb treballador exterior

2.6.2.1. Caiguda >2m alçada

2.6.2.1.1. Inconscient, no ofegament per líquid de l'interior (boca amunt)

2.7. Gerent alertat per crits

2.8. Gerent accedeix a interior per intentar evacuació i assistència

2.9. Gerent rellisca i cau, traumatisme cràneo-encefàlic i inconscient.

2.10. Serveis d'emergència extern: socòrren els dos ferits.

2.11. Gerent recuperat al lloc és autosuficient.

2.12. Treballador èxitus per asfíxia.