Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

ประวัติส่วนตัว

ที่อยู่

888/132 หมู่บ้านรุ่งนิรัดร์6 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ความสามารถ

ภาษา

ไทย, ดีมาก

อังกฤษ, พอใช้

คอมพิวเตอร์

MS Office, Excal, PowerPoint, word

นางสาวพันธนันท์ แผนสุพัฒน์

เกิดวันที

16/06/1989

สัดส่วน

น้ำหนัก 66 kg

ส่วนสูง 163 cm

Online Profiles

ra2532@hotmail.com

http://www.facebook.com/loknoo

กร๊ปเลือด O

เบอร์โทรติดต่อ

085-7771438

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดสระแก้ว

มัธยมศึกษา

โรงเรียนมารีย์วิทยา

อุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ครอบครัว

มารดา

คุณอิสรีย์ แผนสุพัฒน์

บิดา

รต.ชันทอง แผนสุพัฒน์

บุตรสาว

ด.ญ.ฐิตารีย์ แผนสุพัฒน์

ความสนใจพิเศษ

อาหาร

สปาเก็ตตี้

ข้าวผัด

น้ำพริก-ผัก

กีฬา

เต้นแอโรบิค

ว่ายน้ำ

สะสมเหรียญ

สะสมแสตมป์