ประวัติส่วนตัว

Easily organize your Curriculum Vitae and add new content on the fly

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. ที่อยู่

1.1. 888/132 หมู่บ้านรุ่งนิรัดร์6 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

2. ความสามารถ

2.1. ภาษา

2.1.1. ไทย

2.1.1.1. ดีมาก

2.1.2. อังกฤษ

2.1.2.1. พอใช้

2.2. คอมพิวเตอร์

2.2.1. MS Office

2.2.1.1. Excal

2.2.1.2. PowerPoint

2.2.1.3. word

3. นางสาวพันธนันท์ แผนสุพัฒน์

3.1. เกิดวันที

3.1.1. 16/06/1989

3.2. สัดส่วน

3.2.1. น้ำหนัก 66 kg

3.2.2. ส่วนสูง 163 cm

3.3. Online Profiles

3.3.1. [email protected]

3.3.2. http://www.facebook.com/loknoo

3.4. กร๊ปเลือด O

3.5. เบอร์โทรติดต่อ

3.5.1. 085-7771438

4. ประวัติการศึกษา

4.1. ประถมศึกษา

4.1.1. โรงเรียนวัดสระแก้ว

4.2. มัธยมศึกษา

4.2.1. โรงเรียนมารีย์วิทยา

4.3. อุดมศึกษา

4.3.1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5. ครอบครัว

5.1. มารดา

5.1.1. คุณอิสรีย์ แผนสุพัฒน์

5.2. บิดา

5.2.1. รต.ชันทอง แผนสุพัฒน์

5.3. บุตรสาว

5.3.1. ด.ญ.ฐิตารีย์ แผนสุพัฒน์

6. ความสนใจพิเศษ

6.1. อาหาร

6.1.1. สปาเก็ตตี้

6.1.2. ข้าวผัด

6.1.3. น้ำพริก-ผัก

6.2. กีฬา

6.2.1. เต้นแอโรบิค

6.2.2. ว่ายน้ำ

6.3. สะสมเหรียญ

6.4. สะสมแสตมป์