Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zone7 by Mind Map: Zone7

1. Tạo sản phẩm

1.1. Sản phẩm Zone7

1.1.1. Phòng phim thường

1.1.1.1. - Hoàn thiện về trải nghiệm không gian

1.1.1.1.1. Bổ sung cơ sở vật chất: lọ hoa, kẹo,...

1.1.1.2. Chú trọng về list phim

1.1.2. Phòng phim Vip

1.1.2.1. Cải thiện lại không gian phòng Vip: bổ sung và sắp xếp lại phụ kiện

1.1.2.2. Xem xét lại giữa mức giá và chất lượng dịch vụ

1.1.3. Phòng sự kiện

1.1.3.1. Sự khác nhau giữa các combo

1.1.3.2. Tăng dịch vụ với combo3

1.1.3.3. Đảm bảo sản phẩm setup ra phù hợp với mức giá

1.1.4. Đồ ăn thức uống

1.1.4.1. - Bổ sung đồ ăn vặt trong menu

1.1.4.2. Gía cả của đồ uống

1.2. Nhân sự tham gia tạo ra sản phẩm

1.2.1. - Chú trọng hơn với thành phẩm tạo ra

1.2.1.1. pha chế , chế biến đúng định lượng

1.2.1.2. Quy trình pha chế đồng nhất giữa các cơ sở: cách sắp xếp, cách pha chế,...

1.2.1.3. Chú trọng hình thức nhưng thao tác nhanh nhẹn

1.2.1.4. Đảm bảo vấn đề vệ sinh

1.3. Chi phí duy trì sản phẩm

1.3.1. Kiểm soát nguyên vật liệu tồn kho

2. quảng cáo sản phẩm

2.1. Thị trường quảng cáo

2.1.1. Tìm kiếm tập khách hàng

2.1.2. cách tiếp cận

2.2. chất lượng nội dung, hình ảnh

2.2.1. hướng đến đối tượng nào

2.2.2. Đúng với thực tế dịch vụ cửa hàng, hình ảnh thương hiệu hay không

2.3. Tần suất quảng cáo

3. Bán sản phẩm

3.1. Nhân sự tham gia trực tiếp bán hàng

3.1.1. cách tiếp khách hàng

3.1.1.1. Từ khi đón khách, tư vấn khách, phục vụ khách, thanh toán và tiễn khách

3.1.2. Am hiểu về sản phẩm dịch vụ

3.1.3. Kỹ năng bán hàng

3.1.4. yêu cầu về tác phong: ngoại hình, cách đi đứng

3.2. Csở vật chất cửa hàng

3.2.1. cải tiến về không gian (Tính toán mỹ thuật)

3.2.2. Thêm mô hình dịch vụ mới

3.2.2.1. cà phê học tập

3.2.2.2. Nơi tụ tập cà phê, chơi những trò chơi kinh điển

3.2.2.3. bán kèm đồ lưu niệm

3.2.3. Chất lượng cơ sở bảo quản

3.2.4. Tiêu chuẩn cơ sở vật chất

3.2.5. Hướng tới sự thuận lợi trong trải nghiệm KH

3.3. Khách hàng

3.3.1. Tìm hiểu nhu cầu khách hàng và tư vấn đúng sản phẩm

3.3.2. Căm sóc khách hàng khi chưa sử dụng, đang sử dụng và cả sau khi sử dụng