Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
El meu PLE by Mind Map: El meu PLE

1. Aplicacions per tractar la informació

1.1. Microsoft Office

1.1.1. Word

1.1.2. Excel

1.1.3. Powerpoint

1.2. Open Office Writer

1.3. Audacity

1.4. Pàgines web per baixar vídeos de Youtube

2. Fonts d'informació

2.1. Google

2.2. Google Maps

2.3. Wikipedia.org

2.4. Youtube

2.5. Pàgines web: BBC, CCN, etc.

2.6. Pàgines web dels llibres de text

2.7. Pàgines web específiques amb activitats

2.8. Slideshare

2.9. Diccionaris online

3. Publicar i compartir

3.1. Gmail

3.2. Moodle

3.3. Picasa

3.4. Dropbox

3.5. Google Drive

3.6. Facebook

3.7. Twitter