Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MEMOIRE by Mind Map: MEMOIRE

1. Nội dung

1.1. Nội dung chương trình

1.1.1. Ý tưởng, concept

1.1.2. Timeline

1.2. Form khảo sát

1.2.1. Khảo sát phim, đăng ký tiết mục

1.2.2. Chia sẻ câu chuyện

1.3. Chọn MC, ca sĩ

1.3.1. Chọn 1 MC, x ca sĩ

1.3.2. Thu thập thông tin MC, ca sĩ

1.4. Kịch bản chi tiết chương trình

1.5. Báo cáo chương trình

1.5.1. Báo cáo tổng quát

1.5.2. Báo cáo kiểm điểm

2. Liên lạc

2.1. Mail cho MC, ca sĩ

2.1.1. Mail mời hỗ trợ cho MC, ca sĩ

2.1.2. Mail nhắc nhở tham dự MC, ca sĩ

2.2. Mail xác nhận tham gia

2.3. Liên hệ nhiếp ảnh

2.4. Soạn MC Script

2.4.1. Gửi script cho MC

2.5. Tổng hợp và duyệt tiết mục văn nghệ

2.5.1. Nhắc nhở văn nghệ đến đúng giờ

2.6. Làm việc với MC

2.6.1. Thống nhất script và cách dẫn phù hợp

2.7. Mail cảm ơn MC, nhiếp ảnh, văn nghệ

2.8. Tổng hợp thông tin người tham gia

3. Hậu cần

3.1. Ý tưởng trang trí

3.1.1. Trang trí sân khấu

3.1.2. Bố trí bàn ghế và không gian

3.2. Checklist dụng cụ

3.3. Bảng thu chi

3.4. Chuẩn bị setup

3.4.1. Khảo sát giá

3.4.2. Chuẩn bị vật dụng theo checklist

3.5. Qùa tặng

3.5.1. Tri ân

3.5.2. Cho người tham gia

3.6. In ấn

3.6.1. Checklist in ấn

3.6.2. In ấn giấy tờ cần thiết

3.7. Kiểm tra dụng cụ

3.8. Setup địa điểm

3.9. Hoàn thành báo cáo tài chính

4. Truyền thông - Kỹ thuật

4.1. Timeline truyền thông

4.2. Thiết kế ấn phẩm

4.2.1. Bộ nhận diện, poster, background

4.2.2. Ấn phẩm cho bài đăng

4.3. Nội dung bài đăng

4.4. Thiết kế thẻ BTC

4.5. Slide chương trình

4.5.1. Slide theo bộ nhận diện và kịch bản

4.5.2. Tổng hợp cutsence

4.6. Âm thanh

4.6.1. Nhạc các giai đoạn chương trình

4.6.2. Nhạc phim

4.6.3. Beat văn nghệ

4.7. Kịch bản kỹ thuật

4.8. Điều phối kỹ thuật

4.9. Recap

5. Khác

5.1. Phụ trách người tham gia

5.1.1. Thiết kế và quản lý form đăng ký

5.1.2. Tổng hợp danh sách check-in

5.2. Quản lý phí tham gia (nếu có)

5.3. Tiếp đón khách mời, người tham gia