Veľká Morava

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Veľká Morava by Mind Map: Veľká Morava

1. kniežatstvá

1.1. Moravské kniežatstvo

1.1.1. Mojmír I.

1.1.1.1. zjednotil

1.2. Nitrianske kniežatstvo

1.2.1. Pribina

1.2.1.1. vyhnaný r.833

1.2.1.1.1. Blatenské jazero

1.2.1.1.2. zomrel r.861

2. Panovníci

2.1. r. 861 Mojmír I.

2.2. r. 846 Rastislav

2.2.1. r. 870 zradený a oslepený

2.3. r. 874 Svätopluk

2.3.1. za pomoci Frankov potlačil povstanie

2.4. r. 894 Mojmír II.

2.4.1. spor so Svätoplukom II.

2.4.1.1. r. 906 rozpad

3. Slovania

3.1. r. 833

4. Frankovia

4.1. r. 871

5. Maďari

5.1. r. 906

6. kresťanstvo

6.1. sv. Konštantín (Cyril)