Αρχαίο θέατρο

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Αρχαίο θέατρο by Mind Map: Αρχαίο θέατρο

1. κοίλον

1.1. διαζώματα

1.2. εδώλια

1.3. κλίμακες

2. σκηνή

3. ορχήστρα